Město očima nezávislého člověka

Rada města se snaží pronajmout další byt

04.07.2013 14:27

Bytová komise dne 27.5. projednala návrh na zveřejnění záměru pronajmout obecní byt v sídlišti Klobouček ve Staré Boleslavi.

Rada města tento návrh akceptovala a vypsala poptávku na pronájem bytu 2 + 1 o výměře 54,80 m2 v domě čp. 1119. Na tomto bytě nevázne, jako u jednoho z mála, žádný dluh. Na návrh bytové komise rada města rozhodla, že okruh zájemců bude omezen, a to na samoživitelky, samoživitele s minimálně jedním nezaopatřeným dítětem nebo na rodiny s minimálně jedním nezaopatřeným dítětem ve vlastní péči.

Oslovená realitní kancelář radě města navrhla smluvní nájemné za tento poměrně malý byt ve výši 8.000 Kč, bytová komise však navrhla, po zkušenostech z obdobných minulých případů, aby byla cena nájemného snížena na částku 6.500 Kč. Rada města i tento návrh komise přijala a stanovila nájemné právě v této navrhované výši, což činí 119 Kč/1m2 bytového prostoru.

Termín, do kterého mohou zájemci posílat na město své žádosti o tento byt, byl stanoven na datum 31.6.2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.