Město očima nezávislého člověka

Rada města uvolnila své finanční rezervy

03.01.2013 15:00

Oddělení krizového řízení požádalo radu města o uvolnění finančních prostředků z její rezervy pro potřeby tohoto oddělení.

Jak oddělení sdělilo, přečerpalo některé položky kvůli zvýšeným nákladům v oblasti školení, především nutného školení vedoucího tohoto oddělení Ladislava Gürtlera. Dále pak oddělení přečerpalo náklady pro přidělené služební vozidlo a při nákupu dalších služeb, například uhrazení konzultační činnosti pracovníku Povodí Labe Jaroslavu Mouchovi na základě Dohody o provedení práce.

Navýšení se týkalo nákupu materiálu (blíže nespecifikováno) – 14.000 Kč, pohonných hmot – 16.000 Kč, telefonů – 9.000 Kč, školení – 8.000 Kč a nákupu dalších, blíže nespecifikovaných, služeb – 27.000 Kč.

Oddělení krizového řízení však požádalo i o uvolnění dalších prostředků z rezervy rady města z důvodu přečerpání položek na platy s ohledem na chybné započítání dotace při tvorbě rozpočtu a dále na položku plyn, kdy v průběhu roku došlo ke zvýšení záloh.

V položce plyn se jednalo o 57. 000 Kč, navýšení platů – 40.000 Kč.

Rada města všemi šesti přítomnými radními toto uvolnění finančních prostředků pro oddělení krizového řízení odsouhlasila a přidělila mu celkovou částku z rezervy rady města ve výši 171.000 Kč.

Oddělení krizového řízení tudíž své peníze dostalo a my, občané města, můžeme být klidní, že nás případná povodeň či vichřice už nebude tolik ohrožovat. Jednalo se tudíž o velmi účelně využité prostředky města, na které nepřispívá nikdo jiný nežli daňový poplatník. Možná i proto musel ministr Kalousek opět navýšit DPH, aby bylo na podobné, velice důležité, akce dostatek financí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.