Město očima nezávislého člověka

Rada města vybrala nového přísedícího soudu

18.10.2013 11:13

Jedním z projednávaných bodů na příštím veřejném zasedání zastupitelstva bude i volba nového přísedícího Okresního soudu pro Prahu východ na období let 2013 až 2017. Zájem o tuto funkci radě města projevil Mgr David Ondrejkovič a je zajímavé, že nejprve se obrátil na předsedu Okresního soudu Martina Dostála, který s kandidátem radě města projevil souhlas.

Rada města se usnesla, že zastupitelstvu doporučí tohoto kandidáta zvolit do funkce přísedícího soudu, což se jistě stane, vzhledem ke koaliční převaze. Podle mého názoru se jedná opět o výsměch zastupitelům. Jak mohou zodpovědně hlasovat o volbě, když o tomto člověku naprosto nic nevědí? Eventuelní krátké představení při schůzi přece nemůže vypovědět vše.

Nemělo to být náhodou tak, že by rada města zaslala zastupitelům soupis všech kandidátů na přísedícího, pokud nějací jiní byli, a to i se spojením, aby si mohli zastupitelé vlastními silami zjistit o kandidátu vše potřebné? Soudy u nás nemají všeobecně vysoký respekt, korupce a podivných rozhodnutí je víc než dost a pro znovuobnovení úcty a vážnosti této instituce by v ní měli působit jen ti nejlepší, nejčestnější a nejdůvěryhodnější občané státu.

Tím, že rada města před zastupitele postaví jednoho kandidáta, vysílá zároveň signál o tom, že nic nepotřebuje zastupitelům vysvětlovat, prostě tady je náš kandidát a od vás očekáváme, že pro něj zvednete tuku. A že ho neznáte? Nevadí, stačí, že ho známe my, neboť my přece víme vše nejlépe. Tak nějak mi toto jednání rady města připadá.

Nemám vůbec nic proti kandidátu,  vůbec ho neznám, nikdy jsem o něm ani neslyšel, nevím kde bydlí, co dělá, nevím vůbec nic, takže říkám dopředu, já pro něho hlasovat nebudu. A to nikoliv kvůli němu osobně, jak říkám, nic o něm nevím, ale kvůli způsobu, jakým se mnou rada města chce manipulovat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.