Město očima nezávislého člověka

Rada města žádá o dotace bez garance výše

23.09.2014 10:47

Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města odsouhlasit znění stanoviska města k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu Spolkový dům Brandýs nad Labem, aniž by byla garantována výše této dotace. Toto stanovisko města, neboť rada města s návrhem OÚRPP souhlasila, musí být doručeno do 26. září na adresu Regionální rady region soudržnosti Střední Čechy. Tímto stanoviskem může být na projekt Spolkový dům poskytnuta dotace, ale město neví, o jak vysokou částku by se eventuálně mohlo jednat.

Vzhledem k faktu, že kompletní rekonstrukce domu čp. 98 na náměstí, neboť právě o tento dům se jedná, by mohla dosáhnout částky převyšující i sto milionů korun, je každá koruna, poskytnutá z dotace, pro město velice potřebná. Přitom je kompletní rekonstrukce tohoto domu chráněného památkovou péčí dlouhodobou záležitostí a lze předpokládat, že by doba rekonstrukce mohla probíhat po celé volební období nového zastupitelstva, ale to bude záležet na penězích.

Naprosto stejné stanovisko o poskytnutí dotace bez garance její výše musí město do stejného termínu a na tutéž adresu zaslat i na projekt rekonstrukce ulic Výletní a Tyršova. Především rekonstrukce ulice Tyršova je předmětem podivu mnoha občanů města, neboť, dle jejich mínění, není stav této ulice v tak katastrofálním stavu, jako je mnoho dalších ulic v obou částech města, kde se zatím k jejich rekonstrukcím nepřistoupilo.

Vzhledem k faktu, že město nebude mít garantovanou výši dotace, může se tudíž stát, tím není tvrzeno, že se to stane, ale možné to je, že město neobdrží dotaci v předpokládané výši a bude muset větší část nákladů hradit ze svého rozpočtu. Nikdo nemůže vyloučit, že se to nemůže stát.

A právě k dobrému stavu ulice Tyršova jsou mezi obyvateli města pochybnosti o správném výběru této ulice k její kompletní a nákladné rekonstrukci. „A nebude ta oprava Tyršovky jenom proto, že tam bydlí místostarostka Nováková?“ I tyto otázky mi byly zaslány od občanů, čtenářů BN, mailem. Odpověď neznám, protože to jednoduše nevím.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.