Město očima nezávislého člověka

Rada města zvažuje digitalizaci kina

02.01.2014 14:49

Tradiční způsob promítání filmů v kinech již skončil a staré promítací přístroje jsou na nic, neboť se nyní všechny filmy distribuují v digitálním formátu. Na to, aby se mohly promítat, je však nutné zakoupit digitální promítací technologii – promítačku, a to není v žádném případě levná záležitost. Pro naše městské kino by se jednalo o částku mezi dvěma a třemi miliony korun.

Kino je sice dlouhodobě pronajato, nicméně stále je majetkem města. Současný nájemce již vloni požádal radu města, aby zvážila nákup digitální promítačky ze svých prostředků, aby mohl v kině filmy promítat. Již tehdy, když jsem o této záležitosti na těchto stránkách informoval, jsem uvedl, že by si měl nájemce toto zařízení pořídit z vlastních zdrojů, neboť město mu již nyní vychází všemožně vstříc, například dotací na vytápění objektu kina. V případě, že by nájemní poměr ukončil, promítací technologii by si odvezl nebo mohl prodat eventuálnímu novému nájemci.

Nyní dostali všichni zastupitelé a členové komisí od starosty města pozvánku, v rámci zamýšlené digitalizace kina v Brandýse, jak je v pozvánce uvedeno, na prezentaci digitální technologie spojenou s promítáním filmů. Prezentace se bude konat ve čtvrtek 23. ledna od 14. hodin. Od této hodiny by se měla tato technologie předvést zastupitelům a členům komisí a po ní by měla následovat diskuze zástupců města s nájemcem a odbornou firmou, která tuto technologii prodává.

Od 17. hodin se ve 3D projekci promítne dětský film Šmoulové 2 a od 20. hodin pak film Křídla Vánoc. Vstup na filmy je pro všechny, tedy i pro veřejnost, zdarma, je však nutné si předem vyzvednout bezplatnou vstupenku v infocentru na brandýské radnici, a to v termínu od 13. ledna.

Domnívám se, že v dnešní době satelitů, množství televizních programů a možností stahování filmů z internetu pouze však pro vlastní zhlédnutí, nikoliv však pro další jejich distribuci, neboť ta je již trestná, se zájem veřejnosti o návštěvy kin rapidně snižuje. Výjimkou jsou snad jenom multiplexy, ale u nich se nejedná jenom o zhlédnutí filmu, ale návštěvu komplexu nabídek různých žánrů pod jednou střechou. A to brandýské kino v žádném případě nabídnout nemůže.

Pokud by tudíž zastupitelé o nákupu digitální promítačky do kina hlasovali, budu proti. Domnívám se totiž, že v tomto případě nejde o účelně vynaložené peníze, návratnost je totiž nereálná. Dva až tři miliony korun z rozpočtu města bych osobně raději ušetřil a použil je při nákupu budovy bývalých lázní v Houštce za osm a půl milionu korun, kde by mohl pro město konečně vzniknout kulturní dům. Je ostudou, že osmnáctitisícové město žádné podobné zařízení nemá a pokud by se uvažovalo o výstavbě kulturního domu na zelené louce, vyšel by kulturák jistě o několik desítek milionů dráže, nežli oprava stávající lázní.

Tato investice se mi jeví jako daleko užitečnější, nežli nákup digitální promítačky do brandýského kina.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.