Město očima nezávislého člověka

Rada musela napravit minulou chybu

03.12.2014 10:06

Rada města dne 5. 11. 2014, tedy ještě minulá rada města, neboť ustanovující zasedání nového zastupitelstva proběhlo až 13. 11. 2014 a nová rada města začala působit až po tomto zasedání, schválila se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. smlouvu na užívání sběrného dvoru ve Staré Boleslavi.

Kontrolou dokladů nová rada města zjistila, že dle zákona číslo 89/2012 Sb., v novém občanském zákoníku, se nejedná o smlouvu o užívání nemovité věci, ale že se jedná o smlouvu o výpůjčce. Důvodem toho, že se jedná o jiný druh smlouvy, je fakt, že se jedná o užívání bezúplatné. Minulá rada města tak podepsala smlouvu, která byla právně neplatná, a to i přesto, že nový občanský zákoník byl již v době podpisu této smlouvy platný.

Proto současná rada města dne 26. 11. 2014 revokovala usnesení bývalé rady města, aby záležitost uvedla do zákonných norem. Ze stejného ustanovení tohoto zákona vyplývá, že záměr o bezúplatné výpůjčce nemovitosti musí být ze zákona opět umístěn na zákonem stanovenou dobu na úřední desce. Na základě tohoto umístění se může přihlásit každý, kdo by chtěl sběrný dvůr ve Staré Boleslavi, jako výpůjčku získat.

Společnost AVE CZ však ve výběrovém řízení, jehož zadání bylo, dle mínění MO ČSSD, šito bývalou radou města této firmě přímo na míru, která též, podle předpokladu a záměru, v této soutěži zvítězila, je zřejmé, že jiný zájemce o výpůjčku sběrného dvora ve Staré Boleslavi zájem neprojeví a AVE CZ podepíše se současnou radou města právně čistou smlouvu o výpůjčce. I z tohoto případu zcela jasně vyplývá, že se minulá rada města dopouštěla nezákonností.

Ze znění smlouvy mezi touto společností a městem, která byla podepsána na období osmi let i přes důrazné odmítání tehdejší opozice a která firmě za toto období nalije do její kasy stovky milionů korun z městského rozpočtu, vyplývá, že AVE CZ poskytne městu bezplatně sběrný dvůr v areálu bývalých BSS v Brandýse, který je v majetku firmy a město naopak sběrný dvůr ve Staré Boleslavi, který je naopak v majetku města.

Zajímavé zjištění bylo, že bývalá rada města na poskytnutí městu bezplatně sběrný dvůr v Brandýse, smlouvu o tomto sběrném dvoru sepsala správně a dle znění zákona.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.