Město očima nezávislého člověka

Rada nepovolila zahrádkáři postavit zahradní domek

04.03.2013 14:39

O tom, že současná rada města místním zahrádkářům příliš nepřeje, vyplývá z faktů, které se jich týkají. Například eventualita zrušení zahrádek na Zápské, aby namísto nich vyrostla obchodní krabice.

Dalším příkladem může být i žádost jednoho ze zahrádkářů, Marka Grubera, který dne 7.1.2013 podal na odbor majetku města žádost o povolení stavby zahradního domku na pozemku parcelní číslo 2065/2 v ulici Třebízského ve Staré Boleslavi.

Uvedený pozemek je pronajat místnímu Českému svazu zahrádkářů Stará Boleslav, dle nájemní smlouvy ze dne 29.12.2006. V této smlouvě se v článku V. v odstavci 2 se uvádí, že nájemce bere na vědomí, že na předmětu nájmu nevydá pronajímatel, tedy město, souhlas se stavbami trvalého charakteru. V územním plánu je totiž celá tato plocha určena pro výstavbu staveb k trvalému bydlení.

Jednotlivé odbory, právník města, ale i místostarosta Nekvasil doporučili radě města, aby souhlas s výstavbou zahradního domku rada nevydala. Proto rada města všemi přítomnými pěti radními žádost zahrádkáře Grubera zamítla, a ten si na zahrádce zahradní domek postavit nesmí.

Zahradní domky jsou všeobecně považovány za stavby dočasné, navíc smějí mít maximálně 16 m2, nesmějí mít základy, a proto nevyžaduje jejich stavba stavební povolení, ale pouze oznámení. Pokud by se nejednalo o pozemek města, zahrádkář by bez problému zahradní domek, či chatku, mohl bez problémů postavit. Jenomže pozemky města jsou a jsou problémy.

Dnes se prodávají zahradní chatky či domky jako stavebnice – skládačky, takže v případě potřeby může být podobná chatka demontována a odvezena během jednoho, maximálně dvou dní. Z tohoto důvodu je odmítavý postoj jak orgánů města, místostarosty Nekvasila, ale i rady města, naprosto nepochopitelný. Jak je vidět místní zahrádkáři jsou městu příslovečným trnem v oku a rada to dává nepokrytě najevo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.