Město očima nezávislého člověka

Rada poskytla dotaci soukromé komerční akci

04.03.2014 12:14

Společnost Engine Bunch o.s., zastoupená Martinem Spurným, požádala město o příspěvek ve výši 38.000 Kč z rozpočtu města na pořádání kulturně-sportovní akce na komerční bázi BUNCH FEST 2014, která se bude konat dne 9. srpna v době od 12.00 do 6.00 následujícího dne. Příspěvek města by měl pořadateli pokrýt pronájem areálu letního kina v Houštce, kde se akce bude konat, dále pak úhradu pronájmu zvukové techniky a propagaci akce.

Žádostí se zabývala kulturní komise a podle jejího vyjádření, ale i nájemce letního kina, akce v minulosti proběhla bez problémů. Kulturní komise však konstatovala, že se jedná čistě o soukromou komerční akci, byť pravděpodobně bez vyššího zisku.

Rada města rozhodla, že akce bude začleněna mezi smluvně vymezené akce v letním kinu Houštka, čímž bude pořadatel osvobozen od úhrady za pronájem areálu. Dále rada města rozhodla, že přispěje na akci z rozpočtu města částkou 12.000 Kč a tato částka bude přímou úhradou provozovateli kina, společnosti Prodance, která vystaví městu fakturu za pronájem zvukové techniky a elektrickou energii.

Zároveň rada města rozhodla, že pořadatel akce musí dodržet podmínky požární ochrany, snížení hluku v době od 22.00 do 6.00 hodin a má zároveň povinnost součinnosti s městskou policií po dobu trvání této akce.

Domnívám se, že město by v žádném případě, a to ani malými částkami, nemělo přispívat na soukromé komerční akce, ale že by veřejné prostředky mělo spíše věnovat na dobročinné akce pro děti nebo pro seniory. Peníze vynaložené na soukromé komerční hudební akce, by měly být pouze z rozpočtu pořadatelů a nikoliv z kapes daňových poplatníků.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.