Město očima nezávislého člověka

Rada schválila vznik přípravné třídy

30.05.2014 09:43

Odboru školství došla žádost ředitele ZŠ Palachova Jaroslava Kindla, v návaznosti na § 47 a § 37 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterou odbor postoupil radě města. V žádosti ředitele Kindla se jednalo o zřízení přípravné třídy při ZŠ Palachova. Ředitel školy, který čelí soustředěnému tlaku určitých kruhů ve městě o jeho odvolání z funkce, žádost podal dne 5. 5. 2014.

Dle znění školského zákona může obec, se souhlasem krajského úřadu, zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním předškolním roce, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je oprávněný předpoklad, že zařazení do přípravné třídy dorovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit pouze tehdy, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně sedm dětí a nejvíce patnáct dětí. Teprve po schválení vzniku přípravné třídy radou města, může být žádost podána na krajský úřad.

Důvod vzniku této třídy je prostý. V posledních letech vzrůstá počet rodičů, kteří žádají pro děti odklad povinné školní docházky z důvodu sebeobsluhy dětí, sluchového či zrakového vnímání, neschopnosti naučit se psát, špatné mluvy a vyjadřování nebo neschopnosti soustředění na výuku. Cílem přípravné třídy je především adaptace dětí na školní prostředí a odstranění či zmírnění obtíží, kvůli kterým je odklad žádán. Dalším důvodem odkladu bývá obava rodičů z neúspěchu dětí již v první třídě. A toto vše by měla napomoci odstranit právě přípravná třída před nástupem do první třídy.

Do povinné školní docházky se přípravná třída nezapočítává, vzdělání v ní je bezplatné a děti mají možnost využívat školní družinu a stravování. Ve městě podobná třída zatím zřízena není.

Rada města žádost ředitele ZŠ Palachova Jaroslava Kindla schválila, požádá o souhlas se zřízením přípravné třídy krajské úřady tak, aby třída mohla začít fungovat již od 1. 9. 2014. Při hlasování o žádosti ředitele školy se jeden z radních hlasování zdržel, ostatních pět přítomných hlasovalo pro vznik třídy. Vzhledem k tomu, že je u veřejnosti známo, kdo z vedení města usiluje o odvolání ředitele Kindla z funkce, je nanejvýš pravděpodobné, že i čtenáři Brandýských novin budou vědět, který z radních hlasoval proti vzniku třídy, neboť zdržení se hlasování je naprosto stejné, jako kdyby se hlasovalo proti. Jedná se o pouhou zbabělost zvednout ruku proti, a proto politici raději využívají zdržení se hlasování. Osobně to považuji nejen za zbabělost, ale i za bezbřehý alibismus. Buď pro něco jsem, nebo nejsem, a tak zvednu ruku proti, ale zdržet se hlasování je oprávněné pouze tehdy, když nevím co se projednává, nemám dostatek informací či tématu nerozumím. V ostatních případech je poctivé hlasovat přímo ano nebo ne.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.