Město očima nezávislého člověka

Rada se chová jako chytrá horákyně

02.03.2014 14:59

Jak dosáhnout něčeho, o čem se ví, že by s tím lidé nesouhlasili a zároveň byl dodržen zákon? Velice jednoduše, alespoň co se pronájmu pozemků týče. A občané, jak hlásal právník pracující pro město, mohou být obezřetní, jak chtějí, je jim to platné jak mrtvému zimník.

Podívejme se, jak probíhalo výběrové řízení na pronájem pozemků pro Tapas. O tom, že Tapas chce otevřít novou pískovnu u jatek, se vědělo přinejmenším od roku 2010. Je téměř stoprocentně jisté, že Tapas, aby mohl získat povolení k těžbě, musel mít těžební prostor celistvý a musely být vyřešeny majetkoprávní vztahy. A protože se především jednalo a jedná o skládku, potřeboval dva pozemky od města.

Je s odhadem, téměř hraničícím s jistotou, že Tapas předjednával pronájem těchto pozemků ještě předtím, nežli bylo vypsáno řízení. Je to zcela obvyklé. Nejprve se to předjedná, pak vyvěsí záměr na desku a přihlásí se jediný zájemce, právě ten předjednaný. Kolikrát jsme to už v zápisech z jednání rady města četli.

A teď se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. Při každém záměru na pronájem pozemků se jak na úřední desku, tak do zápisu dostávají pouze parcelní čísla a výměry. O tom, v jaké lokalitě se pozemky nacházejí, se nikdy nepíše ani jediné slovo. Natož o tom, že by byl pronájem pozemků předjednaný. To by se o to také mohla začít zajímat veřejnost, a to se radě města vůbec nehodí do krámu.

Tudíž nikomu z veřejnosti není jasné, o co jde a nikdo neprotestuje. Pokud by, na radu advokáta, lidé měli být obezřetní, museli by si platit člověka, který by při každém návrhu na pronájem, koupi či prodeji městského majetku v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, trávil na radnici hodiny a dny, aby zjistil, o co vlastně jde.

Nikdo nic netušil, rada se ani nenamáhala, nebo to byl úmysl, o to, aby zastupitelům o plánovaném pronájmu cokoliv sdělila, a nájemní smlouva byla na světě. A jak vysvětluje právník města, prakticky je nevypověditelná, i když já o tom stále pochybuji.

Ale je zde další věc, hovořila o ní Radka Martínková z občanského sdružení, ale teprve při studiu zaslaných materiálů, jsem zcela pochopil, o čem vlastně byla řeč. Rada města původně nabídla k pronájmu celkem pět pozemků v lokalitě u jatek. A přihlásil se zájemce. S největší pravděpodobností to byl zájemce o zemědělskou činnost. Jenomže to se nehodilo jak radě města, tak především Tapasu, kam by potom za velké peníze cpal odpady, že? A tak se zájemci nabídly zbývající tři pozemky a ty, o které šlo v první řadě, dostal právě Tapas.

No jo, ale toto rozdělení pozemků v původním výběrovém řízení, či jak se tento administrativní úkon nazývá, vůbec nebylo. Tam nebyly na jedné straně tři pozemky a na druhé straně ony dva, bylo jich pět. A nikdo, to znamená ani rada města, ale ani vedení města, původní výběrové řízení nezrušilo.

A to by mohlo znamenat, že celé výběrové řízení na pronájem pěti pozemků u jatek, nebylo vedeno ve znění zákonů, a tudíž by mohlo být soudem označeno jako neplatné. A tím pádem by byla neplatná i ona nevypověditelná a pro město naprosto nevýhodná nájemní smlouva. Kdoví, zdali se občanská sdružení kvůli tomu pustí do soudů, já bych stál při nich, jako ostatně od samotného počátku této kauzy.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.