Město očima nezávislého člověka

Rada se pokusí získat dotace pro školky

03.02.2014 11:21

Odbor životního prostředí předložil radě města návrh na uzavření Smluv o partnerství, které jsou součástí výběrových kritérií a zároveň nutnou a doplňující přílohou k žádosti o poskytnutí dotace. Jsou poté vyhodnoceny a posléze by měla být úspěšným žadatelům poskytnuta dotace. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí, prioritní osa 7.

Ve výzvě fondu se uvádí, že se jedná o „Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a informací.“ Dále se však jednalo i o poskytnutí eventuální dotace na „Stavby a rekonstrukce.“

Rada města rozhodla, že budou podepsány smlouvy o partnerství s těmito organizacemi:

  1. Městský dům dětí a mládeže
  2. Mateřská školka v ulici Dr. Beneše
  3. Rodinný klub Klíček

Na základě uzavření těchto smluv, jejichž návrhy opět nejsou veřejnosti k dispozici, se město pokusí pro vyjmenované subjekty získat dotaci. Ovšem, na co konkrétně by peníze z dotace měly být použity, ale ani o jakou částku by se mělo jednat, se veřejnost opět nedozvěděla.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.