Město očima nezávislého člověka

Rada stále tají vše, co může

04.04.2013 11:33

Dne 27. března se konalo zasedání rady města. V zápisu z tohoto jednání se v bodu 16 uvádí, že místostarosta Nekvasil seznámil radu města s informací odboru majetku města.

Tento odbor předal radě ke schválení dopis nájemcům zahrádek v lokalitě Zápská. V zápisu se uvádí, že vzhledem  k současnému vývoji situace ohledně případné směny pozemků v lokalitě zahrádek  Zápská, bude jednotlivým nájemcům – zahrádkářům, zaslán dopis. Návrh dopisu, uvádí se v zápisu z jednání rady města, je nedílnou, ale neveřejnou součást zápisu.

Rada města vzala předloženou informaci o uvažovaném dopisu zahrádkářům na vědomí, jak jinak, a text dopisu schválila. Pro sebrání zahrádek lidem, kteří na nich po desetiletí pracovali, zvedlo ruku všech sedm radních.

Jsou situace, například při vypisování veřejných zakázek, ve kterých nelze dopředu oznámit jména oslovených firem, aby se předcházelo možnosti korupce. Text dopisu zahrádkářům však do této kategorie v žádném případě nespadá. Fakt, že dopis byl neveřejnou  součástí zápisu, vypovídá o jediném – rada města se snaží před veřejností čím dál ve větší míře utajovat vše, co ji doslova nepřikazuje ke zveřejnění zákon.

Z probíhajícího řízení EIA a stanovisek jednotlivých odborů města, stejně jako starosty města, ohledně směny pozemků a výstavby Kauflandu, zcela zřetelně vyplývá, o jaký text dopisu se jedná. Jde o výpovědi zahrádkářům z nájemního poměru a troufnu si odhadnout, že se tak stane ještě letos, aby byly pozemky do příštího března připraveny na výstavbu.

Opět se ukázalo, že jak rada města, tak i celá koalice, naprosto kašle na občany a přestala se snažit, byť jen budit dojem, že se chová demokraticky. Celé město přece ví, že se koalice už dávno rozhodla obětovat zahrádkáře – občany města – pro zisk investorské firmy a velké zisky cizího řetězce. Tak proč se bojí dopředu zveřejnit dopis s výpověďmi?

Rada města, stejně jako celá koalice, se chová naprosto stejně jako naše současná vláda. Tu také většina lidí ve státě nechce, ale drží se svých koryt do poslední chvíle, jen aby si její členové a nohsledi ve sněmovně  do voleb co nejvíce nahrabali. A tomuto národu škodí stejně, jako rada města škodí městu.

O směně pozemků bude muset hlasovat zastupitelstvo a je dopředu jasné, jak to dopadne. Opozice se může třeba přetrhnout, Kaufland namísto zahrádek prostě bude, protože se pro něj rozhodlo dvanáct lidí z osmnáctitisícového města.

A utajování znění dopisu radou města je proto naprosto směšnou záležitostí. Vždyť to všichni vědí, tak proč ze sebe dělají radní tajtrlíky?

Jako zastupitel mám samozřejmě právo vyžádat si znění dopisu, jenomže s lidmi z vedení města se mi ani nechce mluvit. Proto prosím čtenáře – zahrádkáře, aby mi text dopisu poslali na mail a já ho zveřejním.

A ještě jedna věc. Kdysi prohlásil opoziční zastupitel Pavel Bíma, že účast na veřejných zasedáních zastupitelstva je pouze ztrátou času, protože si koalice stejně prosadí vše, co si umane, a tak by stačilo, aby se scházela jenom koalice. Žádný návrh, byť seberozumnější z řad opozice, tato současná koalice z principu nepodpoří. Pavel Bíma měl naprostou pravdu a hlasování o směně pozemků bude zase jenom další fraškou. Vše je totiž již dohodnuto předem.    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.