Město očima nezávislého člověka

Rada už najisto počítá s pozemky Kauflandu

10.06.2013 12:50

Místostarosta Jiří Nekvasil seznámil radu města s návrhem OÚRPP ve věci připomínky k návrhu územního plánu města, a to požadavek na změnu využití ploch. Po případném schválení směny pozemků mezi městem a společností Dreamliner, SE se město stane vlastníkem části původního pozemku parc. č. 53/1 v Brandýse nad Labem pod nemocnící a poblíž ulice Zahradnické.

Rada města s návrhem odboru souhlasila a přijala usnesení na změnu využití těchto pozemků.

Za prvé: Návrhovou plochu Z98, kde byl v úp návrh na využití typu – občanské vybavení – veřejná infrastruktura se specifickými regulativy zástavby, což znamená maximálně zastavěná ploch 10 %, minimální podíl zeleně 27 % a maximální výška staveb 6 metrů, by se měl v úp změnit na pozemek typu ZV, což znamená veřejné prostranství – veřejná zeleň.

Za druhé: Vyznačenou část plochy Z99 s původně navrženým využitím typu – občanské vybavení – komerční zařízení malé a střední, s regulativy stejnými jako v prvním případě, opět změnit na plochu typu ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň.

Cílem změny, uvádí rada města, je vytvoření ucelené plochy pro stabilizaci a rozvoj veřejných prostranství a veřejné městské zeleně parkového charakteru. Rada města tyto navrhované změny doporučí schválit zastupitelstvu města.

Před časem zveřejnila místostarostka města Nina Nováková v tisku, že pokud bude mít zajištěno, že původní plocha pro výstavbu Kauflandu v majetku soukromé firmy bude zachována jako veřejná zeleň, zvedne ruku ona i členové její strany TOP 09 při hlasování pro směnu těchto pozemků za pozemky města na Zápské. Tímto zápisem to má zajištěno, a tak je zcela zřejmé, že nejen ona, ale i ostatní členovo zastupitelstva z TOP 09 pro směnu pozemků hlasovat budou.

Tento zápis z jednání rady města však vypovídá i o tom, že rada města ani v nejmenší míře nepochybuje, že zastupitelstvo svou koaliční většinou směnu pozemků odhlasuje. Není divu, však to má pečlivě ošéfováno.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.