Město očima nezávislého člověka

Rada vydává další Nařízení města

28.11.2012 11:04

Zóny placeného parkování ve městě, osazené parkovacími automaty, musejí mít své opodstatnění podložené i legislativně. Proto bylo vydáno nařízení města a parkovné se začalo vybírat.

Rada města mohla tuto legislativu provést i Obecně platnou vyhláškou města, ale tu by muselo schválit zastupitelstvo, což při Nařízení města neplatí, tam stačí rozhodnutí radních. Podle posledních dostupných informací, žije ve městě málo přes osmnáct tisíc lidí, rada města čítá sedm lidí z města, ale v krajním případě stačí pro schválení  opatření, které v obyvatelích města vzbudilo značnou nevoli, pouhý většinový počet radních, tedy čtyři lidé z osmnácti tisíc. V tomto případě, ostatně jako v naprosté většině všech hlasováních rady města, byli pro toto nařízení všichni radní. Při studiu zápisů z jednání rady města je to až úsměvné, jak všichni zvedají unisono ruce. Připadá mi to, jako při hlasování v ÚV KSČ, tam byli také vždy a za každých okolností, všichni pro návrh načalstva.

Nové nařízení města se týká tak zvaných smíšených zón v místech placeného parkování. Pro obyvatele přilehlého sídliště bylo vybráno několik zón, kde by mohli parkovat na základě zakoupených rezidentních karet. Ostatně o jejich nákup je velký zájem a není se co divit, jinak by lidé ze sídliště nemohli jinak parkovat nežli za plnou cenu, a to by bylo šíleně drahé.

Proto muselo být přijato a vydáno nové nařízení města, které toto parkování na rezidentní karty právně legalizuje. O těchto kartách se v radě města jednalo již několikrát, padaly návrhy, že by měly stát pro občana 500 Kč na rok, ale v zápisu z jednání rady města nebyla uvedena žádná částka, za kterou si lidé musejí karty kupovat.

Jenom připomínám, že zóny placeného parkování jsou v pilotním dvouletém programu a po uplynutí této doby se bude rada města rozhodovat co dále. Dle usnesení MO ČSSD Stará Boleslav, kdyby uspěla v příštích komunálních volbách natolik, že by sociální demokracie nebyla v opozici, ale měla by přímý vliv na chod města, tyto placené zóny pro obyvatele města okamžitě zruší a přijme jiné legislativní opatření, které by situaci řešilo stejným způsobem, ale nevytahovalo lidem peníze z kapes.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.