Město očima nezávislého člověka

Rada změnila názor. Díky Bohu!

08.03.2013 14:47

Vytápění sídliště provozuje firma Hořák Trading. Technologie kotelny patří firmě, budova kotelny, stejně jako potrubní vedení, patří městu. Za panování Daniela Procházky se tehdejší zastupitelstvo usneslo, že prodá potrubní vedení vytápění firmě Hořák za symbolickou jednu korunu.

Tehdy, jako veřejnost a novinář mapující  podrobně dění ve městě, jsem ještě před hlasováním silně namítal, že se město má chovat jako řádný hospodář a nezbavovat se majetku zadarmo a navíc, že tímto krokem udělá z tisícovky lidí rukojmí firmy, která si poté bude moci dělat s cenou tepla co bude chtít. A nebyl jsem sám, i někteří tehdejší opoziční zastupitelé měli stejný názor, jako já. Nebylo to však nic platné, tehdejší koalice si transakci odhlasovala.

Naštěstí, nebo snad liknavostí tehdejší radnice, se k transferu městského majetku nepřikročilo a usnesení zastupitelstva naplněno nebylo. Tento stav pak trval po celá léta a vlastně trvá dodnes, i když tehdejší usnesení zastupitelstva nebylo nikdy revokováno a je stále platné.

Současné zastupitelstvo se k tomuto problému vrátilo v době, kdy byl ještě místostarostou Milan Vávra. I tehdy rada města navrhovala, aby se někdejší usnesení zastupitelstva naplnilo a potrubní vedení dálkového vytápění se firmě prodalo za jednu korunu. Namítal jsem, to už coby opoziční zastupitel, že to považuji za chybu a město by se zadarmo majetku zbavovat nemělo. Opakoval jsem tudíž jenom to, co jsem říkal už před lety.

Místostarosta Vávra mi tehdy oponoval, že stav potrubí je v tak havarijním stavu, že jeho rekonstrukce by město stála mnoho milionů korun a peníze by pak chyběly třeba na opravy ulic. Stejný názor, jako já, měla celá současná opozice. Naštěstí se někdejší usnesení opět neodhlasovalo a zpráva byla vzata jako informativní.

Nyní však došlo k významnému posunu při posuzování celé záležitosti. Na pracovním zasedání zastupitelů 6. března o tom podrobně informoval starosta Ondřej Přenosil. Dozvěděli jsme se, že představitelé města byli na setkání měst týkající se dálkového vytápění a že naše město má, díky slušnosti firmy Hořák Trading, jednu z nejnižších cen tepla dodávaného do sídliště v republice.

Zároveň jsme se dozvěděli, s ohledem na projednávaný rozpočet města, že ztráty tepla v potrubí jsou již tak vysoké, že rozdíl mezi vyrobeným a přímo dodávaným teplem, musí hradit město. A jedná se o půl milionu korun, které vyletí do vzduchu.

A tak přišel starosta Přenosil s návrhem, že si město potrubí na vytápění sídliště ponechá ve vlastnictví a přeúvěrováním z dalšího spláceného úvěru na revitalizaci ČOV provede generální opravu teplovodního potrubí. Mělo by se jednat přibližně o patnáct milionů korun. Náklady by se pak městu vracely dlouhodobě z částky hrazené konečnými odběrateli tepla, ale těm by se cena za teplo příliš zvedat nemusela, neboť by byla kompenzována zabráněním zbytečného úniku tepla.

Znamenalo by to ale změnu smlouvy s firmou vyrábějící teplo, a to tak, aby se smluvně zajistilo vytápění minimálně po dobu splácení úvěru, tedy přibližně šest let.

Tento krok však musí posvětit zastupitelstvo hlasováním, což se může stát pouze při veřejném zasedání a domnívám se, že proti tomuto návrhu nikdo ze zastupitelů nebude a návrh projde.

Osobně jsem ohromně rád, že rada města změnila názor a teplovodní potrubí zůstane v majetku města. Tím totiž bude mít město neustále možnost do ceny za teplo mluvit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.