Město očima nezávislého člověka

Radní Dašek slovně napadl poslance Humla

03.08.2013 00:43

Pracovní zasedání zastupitelstva mělo  v jednom okamžiku bouřlivý průběh. Radní Dašek slovně napadl poslance a zastupitele Stanislava Humla za e-mail, soukromý e-mail, který byl zaslán na adresu místostarosty Nekvasila.

Padaly dokonce urážky a přitom si radní Dašek buď e-mail místostarosty Nekvasila dobře nepřečetl nebo mu naprosto nerozuměl. Šlo o to, že Stanislav Huml upozorňoval, že v zadávacích podmínkách na výběrové řízení je i jedna podmínka, a to krytá hala. Ta je v majetku bratra jednoho z radních a Dašek si zřejmě vyvodil, že se jedná o něj. „Nepsal jsem, že hala patří Daškovi, jde o bratra jiného radního, nicméně o vás jsem, pane Dašku napsal, že stejně jako onoho druhého radního i vás považuji za šibala,“ řekl na adresu a na urážky Daška zastupitel Huml. „Místostarosta Nekvasil mi potom potvrdil, že hala opravdu patří člověku, o kterém jsem psal,“ sdělil Standa Huml.

 Jde o bratra radního Procházky, který halu pronajímá AVE a právě existence takové haly na katastru města, ta o které je řeč se nachází v bývalých BSS, je zakotvena v zadávacích podmínkách při veřejném řízení na dodavatele služby nakládání a svoz komunálního odpadu. Přitom o přijeté odůvodnění veřejné zakázky radní Procházka zvedl ruku, i když má na předmětu hlasování osobní zájem, což je v zákoně o obcích zcela jasně stanoveno. Takový zastupitel před hlasováním musí seznámit zastupitelstvo, že je na předmětu osobně nebo rodinným příslušníkem zainteresován a požádat zastupitelstvo, aby hlasováním stanovilo, zda smí nebo nesmí hlasovat. V případě Daniela Procházky se právě toto ustanovení zákona naprosto ignorovalo a nenaplnilo.

Na jednání poté místostarosta Nekvasil prezentoval a odůvodňoval důvody přístupu vedení radnice právě tak, jak vedení města chce. To znamená nechat si odhlasovat pouze odůvodnění a vše ostatní, jednotlivé články zadávacích podmínek a jednotlivé články navrhované smlouvy včetně cen a odměn, už ponechat pouze radě města. Právě kvůli tomu opoziční zastupitelé na veřejném zasedání sál na protest proti tomuto nedemokratickému jednání rady města, opustili.

Projednávaly se i písemné připomínky zastupitelky a předsedkyně Kontrolního výboru Zdeňky Hajlekové, která opravovala faktické chyby úředníků, kteří se na znění podmínek podíleli, což o jejich kvalitní práci zrovna nesvědčí.

Většina požadovaných bodů opozice bylo nakonec do znění zadávacích podmínek zapracováno. Například fakturace podle skutečné váhy odvezeného odpadu a nikoliv ohromné paušály nebo protokoly z GPS, aby byla kontrola, kdy skutečně čistící a zametací vozy vyjely, kudy vedla jejich trasa a jak dlouho na trase zůstaly a podle toho by zněly faktury. Dodnes v podání AVE nikdo neví, jestli vozy vůbec vyjely a zdali jezdily po fakturované trase a další připomínky opozice.

V závěru zasedání se místostarosta Nekvasil Stanislavu Humlovi omluvil za to, že umožnil číst soukromý e-mail další osobě.

Jak se bude výběrové řízení na dodavatele nakládání s komunálním odpadem a navíc i s mnoha dalšími službami pro město, které jsou sloučeny do jediného výběrového řízení, dále vyvíjet, budou čtenáři informováni.

O důležitosti požadavků opozice, ale i vzhledem k premiérovému protestnímu odchodu opozice z veřejného zasedání, svědčí i přítomnost právníka města Marka Nespaly a Jana Hárovníka, pověřeného městem k vedení a administraci tohoto výběrového řízení. Zcela jasně z této skutečnosti vyplynuly obavy vedení města od dalších kroků opozice, která se s přístupem a doslovným válcováním dvanáctičlenné koalice nehodlá smířit. 

Doslovný a celý text e-mailu Stanislava Humla místostarostovi Nekvasilovi

Vážený pane místostarosto,

Mohli jsme si ušetřit mnoho potíží, kdybyste nás vnímal na jednání zastupitelstva. Považuji Vás za slušného člověka, a proto nechápu, jak jste mohl podlehnout vlivu takových lidí, jako je Procházka (zlí jazykové říkají, že hala, kde je AVE, je jeho) a dalších šibalů v radě. Našeho bývalého Daška nevyjímaje. Po proběhlém hlasování si nejsem jist, zda má neformální jednání zastupitelstva nějakou právní sílu. Navíc se domnívám, že jsme zcela v rozporu v základních tezích. Aby byl vytvořen tlak na snížení ceny, potřebujeme:

1/  Kratší období, tedy maximálně 4 roky, pak znovu soutěžit.

2/  Nejsme pro sloučení všech nesouvisejících činností, ale naopak rozdělení přináší

     větší konkurenci a tlak na cenu.

3/  Omezení paušálů na minimum.

To jsou teze, které měl rozpracovat někdo fundovaný. Hárovník to není. Přemýšlím, jako bych to byl já sám a moje peníze, které mám vydat. Rada rozhoduje, jako by byly jejich peníze, ty které z rozpočtu vytečou.

A tak pracovní zastupitelstvo bude jen plýtvání naším i vaším časem, ale budiž. Přineseme výše uvedené teze, arogantně to smetete a jdeme domů.

Na závěr prosím, posílejte mi poštu na huml@studio7.cz. Má to dva důvody. V množství korespondence se sdělení podstatná, a ta z MěÚ za podstatná považuji, ztrácejí. A za druhé, sněmovní adresa možná nebude za pár dní aktuální.

S pozdravem

Stanislav Huml

 

Doplňující informace

Tento e-mail byl zaslán místostarostovi Nekvasilovi před pracovním zasedáním zastupitelstva.

Vlastnictví haly v BSS, pronajímané AVE, neříkají pouze zlí jazykové, ale je to fakt.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.