Město očima nezávislého člověka

Radnice bude dalšího úředníka

13.07.2012 17:30

Tajemnice Městského úřadu Irena Tučková předložila radě města návrh na zřízení dalšího místa pro úředníka – referenta do odboru stavebního úřadu. Důvodem navýšení počtu úředníků odůvodnila neustále se navyšující agendou v návaznosti na stavební rozvoj ve správním území.

 

Stavební úřad vykonává činnost pro dalších třináct obcí. Zároveň připojila tabulku činnosti stavebního úřadu, která je velice zajímavá, a proto ji zde zveřejňuji.

 

                                   Rok 2012                            rok 2011        ½ rok 2012

Územní souhlas               449                                     272                  99

Územní rozhodnutí          703                                     491                  184

Ohlášení                        245                                     233                  110

Stav. Povolení               218                                      233                  189

Souhlas s užíváním          285                                     383                   194

 

Podle tajemnice Tučkové je potřeba vzít v úvahu, že pracovníci stavebního úřadu jezdí v mimoúřední dny na místní šetření po celém správním obvodu a za stávajícího počtu personálu odboru nelze zabezpečit rozhodnutí v zákonem stanovených lhůtách.

Rada města se usnesla, že město vypíše výběrové řízení na obsazení tohoto dalšího úřednického místa na radnici.

O práci a přístupu stavebního úřadu ví své každý občan, který s ním musel mít někdy co do činění.     

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.