Město očima nezávislého člověka

Radnice se opět rozroste o dalšího úředníka

25.05.2013 12:22

Tajemnice Městského úřadu Irena Tučková předložila radě města požadavek na zřízení nového pracovního místa na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Nový pracovník bude zařazen na pozici úředník – sociální pracovník či pracovnice.

Důvodem vzniku nového pracovního místa je dle tajemnice nárůst sociální práce a rozrůstání činností v oblasti projektů založených na komunitním plánování. V oblasti přímé sociální práce v terénu došlo k nárůstu cca o 30 až 40 %, v oblasti projektů komunitního plánování a Zdravé město údajně došlo k nárůstu práce o 50 % a v agendě opatrovnictví je prý evidován nárůst činnosti o celých 100 %. Opatrovnictví se stále častěji vykonává u klientů ze vzdálenějších obcích našeho správního obvodu, jde například o Škvorec, Jirny, Kojetice či Čelákovice, ale i o další obce. Podrobnou analýzu důvodů pro navýšení počtu úředníků zpracoval a radě města předložil Jan Horčík, vedoucí OSVaZ.

Nový pracovník, nejspíše však pracovnice, bude působit na brandýské radnici a bude jí náležet platová třída 9 dle nařízení vlády.

Rada města rozhodla, že nová pracovnice nastoupí do zaměstnání dne 1.7.2013 a zároveň uložila tajemnici MěÚ Ireně Tučkové vyhlásit výběrové řízení na obsazení tohoto nově zřízeného místa.

Když někdejší ministr práce a sociálních věcí Drábek odebral městským úřadům řadu činností v sociální sféře a předal je Úřadům práce, vysvětloval tento nesmysl šetřením především na mzdách úředníků ve městech v této oblasti. U nás se paradoxně namísto snižování počtu úřednic na odboru sociálních věcí, zřizuje místo nové. Nic se neušetří, ale naopak se náklady města na úředníky ještě navýší, neboť se nejedná pouze o plat nové úřednice, ale i o vybavení jejího pracoviště nábytkem, výpočetní technikou a zvednou se nepřímé náklady na chod úřadu.

Staré české přísloví říká: Z cizího krev neteče. Jak je vidět, staří Čechové byli moudří lidé. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.