Město očima nezávislého člověka

Radnice se rozroste o dalšího úředníka

19.11.2012 12:23

Nesmyslný přechod na nový systém centrálního registru vozidel, který stál nás, daňové poplatníky, přes dvě miliardy korun, ani po více než půl roku, nefunguje tak, jak má.

Právě na něm se opět ukázala pravá tvář současné vládní koalice, která nemá zájem na tom, aby se úřední šiml pro občany omezoval a zkrátil jim čas zbytečně strávený na úřadech, ale jen na tom, aby to, co bez problémů fungovalo, nahrazoval novým a předraženým systémem. Je to prosté, něco sice fungovalo, ale nikomu to nic nepřineslo do kapsy. Přijde proto na řadu obvyklé řešení. Vypíše se veřejná zakázka, a mnohdy ani to ne, vyhraje spřátelená firma, která umí být vděčná a vznikne zmetek. Sice se to zabalí do mnoha frází, lží a proklamací, ale stále to zůstane zmetkem.

Původní centrální registr vozidel fungoval po dlouhou dobu naprosto bez problémů a byl dokonce kompatibilní s evropským CRV, jenomže z něj nikomu nic nekáplo, a tak se vytvořil nový. Pracovníci oddělení dopravně správních agend, kteří registrace vozidel provádějí o nesmyslné a nefungující novince již mnohokrát hovořili.

Týká se to samozřejmě i oddělení ve Staré Boleslavi. Jak se uvádí v zápisu z jednání rady města, dříve byl klient úředníkem odbaven během tří až pěti minut. Současný, šíleně předražený zmetek zapříčinil, že se dnes doba strávená klientem na úřadu, protáhla na deset až patnáct minut, a to ještě musí mít klient štěstí, že celý systém nespadne.

A právě toto navýšení času při zpracování této agendy vedlo radu města, že se rozhodla navýšit počet pracovníků tohoto oddělení o jednoho. Bude placen dle tabulek, což znamená, že každý měsíc obdrží 21.395 korun hrubé mzdy.

V současné době je organizačně začleněno v oddělení dopravně správních agend, a to na pracovištích ve Staré Boleslavi a v Praze v Biskupské ulici, dvacet pracovníků. Jedná se o pět referentů zabezpečujících agendu řidičů, sedm referentů pro agendu registru vozidel, jeden referent pro dovoz a přestavbu vozidel, dva zkušební komisaři, dvě pracovnice archivu, jedna administrativní pracovnice a jedna pokladní, která však vykonává pokladní službu i pro jiná pracoviště ve Staré Boleslavi.

Mzdové náklady na stávající počet pracovníků, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, činí 6.880.788 Kč. Rozpočtový příjem tohoto oddělení pro rok 2012 činí

12.700. 000 Kč. Tyto prostředky jsou vybírány od klientů oddělení formou zákonem stanovených poplatků za služby vykonávající tímto oddělením.

Jen ať úřednický šiml řehtá vesele dál, vždyť to přece lidi zaplatí, tak o co jde?

Závěrem bych chtěl poděkovat tajemnici městského úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi Ireně Tučkové za upozornění na původně chybnou informaci o mzdách pro úředníky tohoto oddělení dopravně správních agend.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.