Město očima nezávislého člověka

Radnice se snaží tajit vše, co jen může

05.06.2012 10:15

Rada města, na svém zasedání dne 22. května, odsouhlasila hned několik výběrových řízení na zhotovitele staveb malého rozsahu. Například oprava výtahu na jídlo v Mateřské školce, vyasfaltování chodníků tamtéž, jedná se o školku v Riegerově ulici, nebo opravu podlahy tělocvičny či položení lina ve škole.

Při všech těchto akcích malého rozsahu se v zápisu z jednání rady objevila i jména členů hodnotících komisí. Je sice pravdou, že od voleb se objevují stále stejná jména, jen s malými obměnami, ale budiž. Podstatné je, že se jména komisařů v zápisu objeví.

Ve stejném zápisu z jednání rady města se objevil i návrh Odboru územního rozvoje a památkové péče (OÚRPP), podaný vedoucím oddělení Havlíčkem, na vypsání veřejné soutěže v otevřeném výběrovém řízení na dodavatele akce „Revitalizace sídliště Na Kloboučku ve Staré Boleslavi II. etapa“. Předpokládaná cena je 18 milionů korun včetně DPH.

Vypsáním a organizátorem této veřejné otevřené soutěže byl radou jmenován, na základě mandátní smlouvy, Jan Hárovník a za toto výběrové řízení obdrží cenu 65.000 Kč bez DPH.

Rada města uložila vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi, aby dodal na jednání rady města dne 6.6. ke schválení podmínky výběrového řízení. Zároveň, uvádí se v zápisu z jednání rady města, rada schválila i hodnotící komisi na toto výběrové řízení, která určí vítěznou firmu a doporučí ji radě ke schválení.

Jenomže v tomto případě, na rozdíl od zakázek malého rozsahu, jména členů hodnotící komise uvedena nejsou. Zápis uvádí že jména jsou nedílnou neveřejnou přílohou č.1.

Není to podivné?

Pokud se jedná o zakázku malého rozsahu, jména komisařů jsou uvedena, ale pokud se jedná o velké peníze, rada města jména komisařů tají. A to i před zastupiteli, neboť zápis z jednání rady jsem, coby zastupitel města, dostal naprosto stejný, jaký se zveřejňuje.

Pokud bych jména členů komise znát chtěl, musel bych o ně požádat vedení města a byly by mi sděleny, ale proč bych to dělal? Cožpak veřejnost, nejen zastupitelé a na požádání, nemá právo vědět, kdo o penězích města rozhoduje a jak?

Tohle je demokracie v podání městské vládní koalice ODS, TOP 09 a dvou samostatných radních Daška a Procházky, bez podpory vlastních stran. Tajit, tutlat, jen aby se lidé toho moc nedozvěděli.

Jaký je vlastně důvod utajení členů výběrové komise, že museli být v utajeném režimu pouze v neveřejné příloze? Proč se jména veřejnost, daňoví poplatníci, nemůže dozvědět?

Veškeré finanční prostředky, s nimiž město nakládá a hospodaří, jsou prostředky veřejnými, získanými z daní a poplatků občanů, a ti by měli a mají právo vědět, kdo a jak s nimi z pozice města nakládá. A to včetně jmen lidí, kteří veřejnou soutěž hodnotí.

Opozice s tímto stavem nemůže dělat absolutně nic. Opoziční zastupitelé sice řvou, upozorňují na nedemokratické konání koalice, ale to je tak všechno, co opozice zmůže. Koalice má svých jistých dvanáct hlasů a dělá si s městem co chce ona sama.

Za celou dobu trvání tohoto volebního období se nestalo ani jednou, a to zdůrazňuji, ani jednou, aby návrhy opozice, které by nekorespondovaly s přáním koalice, byly vyslyšeny, uznány a prohlasovány.

Vzpomeňme jen na opětovné zvýšení ceny vodného a stočného. Při prvním projednávání jsem navrhl, aby i pro letošní rok byla cena stejná. A pro můj návrh zvedlo tehdy ruku devět lidí. Návrh nebyl přijat, bylo potřeba nejméně jedenácti hlasů. Tehdy se proti návrhu postavili všichni zastupitelé ODS, všichni z TOP 09 a Daniel Procházka. Nebyl však přijat ani návrh koalice, aby se cena vody zvýšila, chyběl tehdy jeden hlas. Podle legislativy tak mělo zůstat v platnosti předešlé hlasování zastupitelů v loňském roce a cena měla i pro letošek zůstat nezměněna.

Ale co se stalo? Starosta Přenosil tehdy jednání zastupitelů přerušil a odložil ho o týden později. A padl opět návrh na zvýšení ceny. Opět jsem dal protinávrh, aby se cena neměnila. A starosta přerušil schůzi, svolal všechny zastupitele na uzavřené neveřejné dohadování a došlo i k velmi zvýšenému hlasu, že by zastupitelé nezvednutím ceny za vodu okradli město. To, že jejím zvýšením okrádají všechny občany města, koalici nevadilo.

Po přerušení padl opětovný návrh na zvýšení ceny a můj opětovný protinávrh na zachování ceny předešlé. Tehdy na jednání nebyl přítomen kolega Huml, a tak jsem byl nakonec jediným zastupitelem, který chtěl lidem ušetřit už tak dost prázdnou peněženku. Opakuji, jediným!

Nejvíce mne tehdy překvapilo, že pro návrh na zvýšení ceny pro lidi, podle mého názoru naprosto zbytečnému, protože se jednalo pouze o navýšení zisku pro firmu a město, zvedly ruku obě členky za KSČM, tedy Ida Elsnerová a Zdeňka Hajleková, ale i všichni tehdejší zastupitelé za ČSSD, tedy Bohumil Javůrek, Pavel Bíma, ale i tehdejší předseda MO ČSSD Josef Dašek.

Všichni jmenovaní tak hlasovali v naprostém rozporu s tím, co hlásají představitelé jejich mateřských stran. Ano, i tak funguje naše zastupitelstvo.

Chtělo by to změnu, naše město by si ji moc a moc zasloužilo, ale podobně jako velmi neoblíbená vláda, a to téměř osmdesáti procenty lidí ve státě, tak i naše městská koalice, s největší pravděpodobností vydrží až do řádných voleb.

Inu, žádný kapr si přece tak bohaté vody sám nevypustí. A opozice se může jít klouzat!

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.