Město očima nezávislého člověka

Radnice shání nájemce do nově zrekonstruovaných prostor

19.03.2014 14:21

Od září 2013 začala velmi nákladná rekonstrukce nebytových prostor, plná stále dalších a dalších víceprací, u bytových domů čp. 1498 a 1499 v ulici Lipová v Brandýse. Tyto prostory jsou určeny k podnikání. Vysoutěžená cena rekonstrukce nakonec dosáhla téměř o polovinu vyšší hodnoty, tolik se naskytlo nutných víceprací, o kterých se údajně dopředu nevědělo.

Na letošní duben je naplánována kolaudace těchto prostor. Místostarosta Nekvasil seznámil radu města s tím, že by bylo vhodné, aby jednotlivé nebytové prostory byly kolaudovány pro určitý účel podnikání konkrétního nájemce. To znamená, aby byl ještě před kolaudací znám budoucí nájemce těchto prostor, stejně jako druh podnikání, které bude v nebytových prostorách provozovat.

Na zasedání rady města dne 26.2.2014 rada projednala a schválila nájemné ve výši 1.800 Kč/m2 a rok plus DPH. V domě čp. 1498 je celkem pět zrekonstruovaných prostor, z toho jsou pouze dva volné, ostatní prostory, stejně jako prostory u druhého domu, své nájemce již mají. Rada města proto zveřejnila záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 48,36 m2 a prostor o výměře 54 m2 za výše uvedené nájemné.

Co se v těchto prostorech provozovat a jak bude toto podnikání výnosné, aby nájemce vydržel v nájemním poměru delší dobu, teprve uvidíme.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.