Město očima nezávislého člověka

Radnice trestuhodně zaspala

04.06.2014 09:33

Město má uzavřenu smlouvu s několika společnostmi na pronájem pozemků určených k vyhrazenému parkování. Jedná se o společnost Ortotika s.r.o., Pohřební služba CZ s.r.o. a společností Pragomedika Plus a.s. U prvních dvou společností se jedná o pronájem pozemků na parkování ve dvorním traktu domu čp. 34 na brandýském náměstí, u Pragomediky Plus se jedná o pozemky v objektu v Zápské ulici.

Výše nájemného je u všech smluv uvedena v přílohách smluv, které tvoří nedílnou součást nájemního vztahu. Auditor, který městu prováděl audit však doporučil městu, v souladu s § 56a zákona č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, uzavřít k nájemním smlouvám další dodatky, kterými by došlo k úpravě výše nájemného o sazbu DPH v současně platné zákonné výši, tedy 21 %. V vpřípadě, že by město tyto dodatky neuzavřelo, bude muset rozdíl v DPH hradit samo, čímž by došlo ke snížení příjmu města za pronájem pozemků.

Výše DPH se však měnila již za ministrování Kalouska, tedy před dost dlouhým časem. Ze zápisu zcela jasně vyplývá, že až do upozornění auditora město na toto zvýšení sazby DPH na 21 % nijak nereagovalo a tudíž, dle platných daňových zákonů, muselo rozdíl DPH hradit ze svých prostředků. Svědčí to o jediném, šlendriánu jednak radničních úředníků, kteří by tyto záležitosti měli hlídat a okamžitě po změně sazby upozornit radu města, aby vypracovala dodatek ke smlouvám, kterým by nájemné o navýšení DPH upravila a jednak o tom, že ani samotná rada města na tyto záležitosti, tedy na řádné hospodaření s městským majetkem, příliš nehledí, jinak by se dodatky neměnily, jako je to v tomto případě, až téměř po roce a půl platnosti nové, vyšší sazby DPH.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.