Město očima nezávislého člověka

Radnice utajeně připravuje výstavbu Kauflandu

02.04.2013 16:09

Na posledním veřejném zasedání vznesl na vedení města jeden z přítomných občanů dotaz, kdy se vlastně bude v zastupitelstvu hlasovat o směně pozemků kvůli výstavbě Obchodního centra Kaufland na Zápské. Místostarosta Nekvasil tehdy lakonicky odpověděl: „Až přijde čas!“

Nyní se mi dostaly do ruky dokumenty o probíhajícím šetření EIA – vlivu OC na životní prostředí. Bohužel dříve, nežli jsem stačil dokumenty důkladně prostudovat, odkaz mi zmizel. Takže jen to, co jsem si zapamatoval.

Tento dokument zpracovává brněnská firma, která uvádí například, že je počítáno v těsné blízkosti činžovního domu s parkovištěm pro 128 aut. Frekvence osobních vozidel u OC Kaufland se v dokumentu počítá nikoliv na dva a půl tisíce, jak zaznělo kdysi v kině, kde se o Kauflandu u náměstí jednalo, ale pouze 750 aut. Samozřejmě ani hluk se nepředpokládá vyšší nežli povolují normy.

Tehdy měli lidé největší strach z kamionů, podle studie by jich na Zápskou mělo jezdit jenom několik  a o něco více dodávek.

Je zcela zřejmé, že celá studie byla zpracována tak, aby výstavba Kauflandu proběhla bez problémů a mohla být realizována. Dokonce se počítá i s datem začátku výstavby.

Je proto naprosto logické, co místostarosta Nekvasil mínil tím, že se v zastupitelstvu bude o směně pozemků pro Kaufland hlasovat až přijde čas. Ten čas nastane až bude projednána EIA, až proběhne územní a stavební řízení a až bude naprosto vše připraveno pro povolení stavby.

Teprve poté se zařadí hlasování v zastupitelstvu o směně pozemků a bude se argumentovat, že teď už přece nelze směnu neodsouhlasit, už to přece stálo příliš mnoho peněz. A koalice zvící dvanáct hlasů si směnu prohlašuje.

Je to podvod na lidi žijící u budoucího Kauflandu, je to podvod na zastupitele, kteří potom budou hlasovat pod vlivem investovaných peněz. Je to podvod na obyvatelích Staré Boleslavi, kteří výstavbou dalšího supermarketu v Brandýse naprosto ztratí šanci na to, aby něco podobného vyrostlo i u nich. A především je to podvod na demokracii.

Opravdu demokratičtí politici by postupovali přesně obráceně. Ze všeho nejdříve by nechali hlasovat o tom, zda vůbec zastupitelstvo směnu pozemků odhlasuje. Bez nátlaku, bez korupce, čistě a spravedlivě. A na tomto jednání, veřejném jednání zastupitelstva, by měli dostat prostor i lidé, kterým by se potenciální směnou pozemků a výstavbou obchoďáku výrazně zhoršil život.

A teprve poté, co by eventuelně hlasování dopadlo ve prospěch směny pozemků, by se měly začít činit kroky vedoucí k výstavbě. Takhle se z pozice rady města a vedení města záměrně o výstavbě Kauflandu nehovořilo, nejednalo, zato se v tichosti a v utajení činily kroky směřující ke směně pozemků a výstavbě OC.

Co na tom, že se lidem zhorší život, co na tom, že za oběť krabici padnou zahrádky? Prachy, to je to nejdůležitější. A kdoví, co vůbec za směnou pozemků a výstavbou Kauflandu, je.

Když probíhalo v divadelním sálku brandýského zámku veřejné projednávání možnosti směny pozemků, mimochodem radnice tehdy vůbec nepozvala občany ze Zápské, prohlásila tehdy místostarostka Nováková, že i ona se staví proti směně pozemků a výstavbě Kauflandu. A dokonce prohlásila, že se domnívá, že stejný názor budou mít i její spolustraníci. V sále tehdy bylo na padesát svědků.

Jsem stoprocentně přesvědčen, že v současné době nejen ona, ale i ostatní zastupitelé z 

TOP 09 názor změnili a budou pro směnu pozemků hlasovat. Pokud se tak stane, což jistě co nevidět uvidíme na vlastní oči, znamenalo by to, že místostarostka Nováková tehdy lidem lhala. ODS, ústy svého nejvyššího představitele města, starosty Přenosila, byla už tehdy pro směnu pozemků a výstavbu Kauflandu.

A lidé, kteří budou bydlet na parkovišti, se bojí protestovat, bojí se, že by se jejich protesty obrátily proti nim. Bojí se stejně a možná více nežli za komunistů. Dozvěděl jsem se, že pokud se vedení města pro Kaufland rozhodlo, stejně jim nějaké protesty nepomohou.

Tak kde to žijeme?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.