Město očima nezávislého člověka

Radnice už má zaměstnanců jako střední fabrika

29.01.2014 11:50

Továrna s téměř třemi stovkami zaměstnanců je už pořádně velká fabrika. Zvláště v době, kdy počty zaměstnanců ve výrobních podnicích výrazně klesají. Firmy, a to nejen čistě soukromé, ale i ty se státní účastí, musejí šetřit. Zdražují se vstupy, klesá odbyt přímou úměrou k poklesu kupní síly obyvatelstva, neboť pouhý export naši ekonomiku zachránit nad vodou nemůže, a tak se šetří, kde se dá. I na lidech.

Zatímco počty zaměstnaneckých míst klesají, počty úředníků se navyšují. Příkladem nám může být brandýská radnice. Se svými téměř třemi stovkami zaměstnanců – úředníků, je zdaleka nejlidnatějším podnikem, lze-li to tak říci, na území města. Jenomže s tím rozdílem, že výrobní podniky si na mzdy zaměstnanců musejí vydělat výrobou a následným prodejem tovaru, zatímco úředníky živíme ze svých peněz. Bohužel, jako daňoví poplatníci je živit musíme, ale výši jejich mzdy, ale ani jejich počty, ovlivnit nemůžeme. Občane, stav se třeba na hlavu, ale plať! I tak by se dalo říci.

V zápisech z jednání rady města v posledních měsících není snad jediný, kde by rada města neodsouhlasila vznik nové pracovní pozice – úřednického místa. A to v době, kdy se do rozpočtu zoufale shání padesát milionů korun. Co kdyby si někdo na radnici udělal opravdový, nikoliv tabulkový, audit, jak vlastně úředníci pracují a kolik by jich mohlo chybět, aby jejich práci zvládli ostatní. A ví vlastně někdo, jaká je na radnici mezi úředníky pracovní morálka?

V posledním známém a zveřejněném zápisu z jednání rady města se uvádělo, že rada města projednala a schválila návrh zrušení neobsazeného pracovního místa – právník odboru vnitřní správy, zato však okamžitě na jeho místě vytvořila pracovní místo nové – referent(ka) vnitřní správy pro výkon přestupkové agendy o organizačně technické zabezpečení voleb.

Nová pracovnice, předpokládám, že to nebude muž, ale žena, by měla být zařazena do 9. platové třídy a nastoupit by měla od 1. 3. Tomu ale bude muset předcházet výběrové řízení, které rada města uložilo vypsat tajemnici Měú a mělo by proběhnout v únoru.

Někdo by si mohl říci, no, co? Zase zrušili jedno místo, toho právníka. Jenomže ono je to zase trochu jinak. Za prvé, při jednodušších právních úkonech vykonává funkci právníka města tajemnice Tučková a také je tímto titulem oslovována vedením města při veřejných zasedáních zastupitelů. Tedy jak se jim to hodí, jednou je právníkem města, jindy tajemnicí. Takže fakticky tuto funkci plnila a ze zákona nemohla mít funkce obě.

Na složitější právní případy má město již po dlouhou řadu let uzavřenou smlouvu s advokátní kanceláří, které hradí měsíční paušály na běžné případy a ty složitější jí platí zvláště. A můžete vzít jed na to, že ani paušály, ale ani jednotlivé platby k případům, nejsou vůbec malé. A navíc se paušály neustále zvyšují.

Ani to však není všechno. Město spolupracuje ještě s několika právníky, se kterými uzavírá smlouvy na jednotlivé případy, lze tudíž říci, že má, a také si je platí, externí právníky. Takže pozice městského právníka je opravdu zbytečná. A ještě jeden důvod to má, a to ten nejdůležitější. Opravdu dobrý právník by tuto funkci nevzal, neboť je hrazena dle tabulek, jako advokát si vydělá několikanásobně víc. A špatný právník by bral jenom plat a stejně by se musela najímat skutečně dobrá právní firma, a tak zůstalo místo právníka města neobsazeno a nyní bylo zrušeno.

Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude konat 19. 2. Od 17 hodin na zámku (program ještě není znám), se budu oficiálně ptát na počet lidí, kteří na radnici pracují, tedy včetně vedení města, kolik nás to stojí a jaké jsou roční náklady na chod všech budov radnice využívaných ke státní službě. Jenom doufám, že mi bude odpověď, na kterou mám ze zákona právo, poskytnuta, či bude starosta města dělat stejného mrtvého brouka, jako s odpovědí na výši všech investic včetně pojmenování jednotlivých akcí za toto volební období jak v Brandýse, tak ve Staré Boleslavi. Zatím jsem do dnešního dne odpověď a požadovaná fakta nedostal. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.