Město očima nezávislého člověka

Radniční internet podraží

19.12.2012 14:27

Na základě rostoucí potřeby na kvalitu internetového připojení požadovanou k zabezpečení provozu Informačního systému státní správy (MV ČR, MD ČR) a v návaznosti na nevyhovující stav infrastruktury Městského úřadu, zejména současných bezdrátových spojů o kapacitě 10 Mbps, předložil vedoucí odboru IT Janák návrh na úpravu specifikace poskytovaných služeb.

Město již má uzavřenu smlouvu se společností Coprosys a.s. z Chrudimi a podle návrhu  se změna specifikací promítne v těchto oblastech:

1/ Bude nutné vytvořit datové spojení mezi radnicí v Brandýse a radnicí ve Staré Boleslavi o rychlosti 100 Mbps.

2/ Bude navýšena kapacita internetového připojení na radnici v Brandýse na 100 Mbps a současného zrušení internetové přípojky na radnici ve Staré Boleslavi.

Za montáž a konfiguraci pronajatých zařízení bude městem firmě uhrazeno 26.700 Kč bez DPH, a to u datového propojení a 9.900 Kč opět bez DPH u internetového připojení. Celkem se tedy jedná o 36.600 Kč bez DPH. Poté bude město firmě hradit měsíční paušál ve výši 12.500 Kč bez DPH, ale zároveň se městu sníží platby měsíční systémové podpory o

1.120 Kč bez DPH u internetového připojení.

To tedy znamená měsíční navýšení plateb na částku 11.380 Kč bez DPH. Tato služba – pronájem spojů však bude časově omezena, neboť se předpokládá, že do konce roku 2014 bude realizováno optické propojení obou radnic.

Jak vyplývá z tohoto materiálu, informační technologie pro město není vůbec jednoduchou, ale ani levnou záležitostí a lze předpokládat, že při zvyšující se potřebě IT technologií, budou ceny za poskytování služeb tohoto druhu narůstat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.