Město očima nezávislého člověka

Řady úředníků se opět rozšíří

18.01.2014 12:55

Oproti roku 1990 se počty úředníků na radnici několikanásobně navýšily. Způsobeno je to částečně tím, že se za tu dobu enormně navýšila administrativa, která se, na rozdíl od mnoha proklamací, vůbec nezjednodušuje a nezmenšuje, ale právě naopak. Částečně je to i tím, že město bylo zařazeno mezi města s rozšířenou působností, tak zvané malé okresy, ale zároveň je nárůst počtu úředníků způsoben neschopností vedení města zracionalizovat a zefektivnit práci úředníků. Namísto toho se přijímají stále noví a noví úředníci, mnohdy zcela zbytečně.

Na zasedání rady města dne 8. 1. 2014 předložila tajemnice MěÚ Irena Tučková návrh na vytvoření nové pracovní pozice, a to referenta, referentky, odboru majetku města. Ten v současné době pracuje ve složení: vedoucí odboru a tři referentky.

Důvodem vzniku dalšího úřednického místa jsou tyto skutečnosti, které tajemnice MěÚ předložila:

  1. Výrazné rozšíření agendy v návaznosti na účinnost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který od 1. 1. 2014 mimo jiné ukládá vyřešit veškeré vlastnické vztahy mezi vlastníky pozemků a staveb, to je budov nebo inženýrských sítí. Zde se jedná zejména o rozvody vodovodů kanalizací, které jsou uloženy mimo pozemky města. Podle odhadu se jedná o cca 30 – 40 % z celkové délky 100 km.
  2. Zvýšená administrativní náročnost přípravy podkladů pro katastrální úřad v návaznosti na nový Občanský zákoník.
  3. Zajišťování privatizace majetku města bez prostředníka.
  4. Povinnost ověřování dlužníků v rámci insolvenčního řízení.
  5. Značný nárůst položek v majetku města.

Nová pracovnice, nebo pracovník, by měl nastoupit během února či března a bude zařazen do 9. platové třídy. Rada města s tímto návrhem souhlasila, a tak se řady úředníků opět rozrostou.

A tak zatímco u většiny firem, a to nejen soukromých, se pracovní místa maximálně zefektivňují a počty zaměstnanců se snižují s tím, že se těm zbylým práce přidává v rámci úsporných opatření, v případě naší radnice tomu je právě naopak. Lidé se stále přibírají, jako by město mělo rozpočet neomezený či nafukovací. Uvidíme, zda se tato situace po komunálních volbách změní, což by ovšem muselo být podloženo významnou změnou volebních výsledků.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.