Město očima nezávislého člověka

Reakce na článek o odpisu výhradního ložiska

11.07.2014 16:51

Dobrý den,

musím se ostře ohradit proti Vašim informacím na www.brandyskenoviny.cz  

Lidé ze sdružení Mělnická požádali starostu, aby za město inicioval odpis výhradního ložiska, resp. odpis zásob štěrkopísku. Pro informaci od roku 1991 není možné u nevyhrazeného nerostu, tj. štěrkopísek, stanovit  výhradní ložisko.
Výhradní ložiska sloužila za hluboké totality pro plnění národohospodářských cílů, takže se např. stavělo metro a rozhodlo se, že je v Boleslavi písek, je blízko Prahy, tak se tam nebude nic stavět, co kdyby se písek k národohospodářským účelům hodil. Pak byla nevýhradní ložiska, ta vlastnily podniky, zemědělská družstva apod. a sloužila pouze pro jejich účely.

V roce 1991 byl změněn zákon a vláda rozhodla , že výhradní ložiska bude nadále chránit. Tím se míní , že se na nich nebude nic stavět a podle toho budou také v územním plánu zakreslená. Majitelé pozemků, na kterých je výhradní ložisko nemusí svůj pozemek těžaři prodat ani pronajmout a na jejich pozemku se nebude těžit, ale ani stavět. Později (až těžař vytěží své okolní pozemky )  můžou zažádat o odpis zásob a s pozemkem naloží, jak uznají za vhodné. Dle současné legislativy tyto pozemky nelze vyvlastnit.  Na výhradním ložisku zásoby patří státu, těžba musí mít EIA, místo rozhodnutí stavebního úřadu se dává pouze souhlas a čeká se na rozhodnutí  báňského úřadu, resp. souhlas s těžbou, který musí ze zákona vypořádat všech střety zájmů. Patří mezi ně hluk, prach, vibrace a i snížená hodnota nemovistostí. U výhradního ložiska se místo rozhodnutí stavebního úřadu vyžaduje stanovení dobývacího prostoru, je to složitější, ale pak je jistota, že když se ve městě změní politická garnitura,  může vždy těžit , pokud zároveň dostane souhlas od báŇského úřadu k těžbě. U výhradního ložiska se platí odvody báňskému úřadu a město dostává příjem do kasy z přerozdělených peněz od báňského úřadu.

Tak a nyní situace, když by bylo ve Staré Boleslavi nevýhradní ložisko. Všechny náležitosti k těžbě jsou téměř identické, EIA, rozhodnutí stavebního úřadu, úprava územního plánu, rozhodnutí Báňského úřadu. Na nevýhradním ložisku není stavební uzávěra a písek patří majiteli pozemku. S těžbou vždy musí souhlasit město, ale není povinno mít území určené k těžbě, resp. pozemky s pískem  v územním plánu označné a nejsou nijak chráněny. Takže u nevýhradního ložiska pokud není souhlas města , protože město z něj nic nemá , jen poškozené životní prostředí, se těžit nikdy nemusí. Výhradní ložisko bez vypořádání střetu zájmu a souhlasu města se také nikdy těžit nemusí.

Přeji hezký den

Radka Martínková

Dobrý den, paní Martínková,

děkuji za podrobný výklad horního zákona, máte jej opravdu nastudovaný, nicméně článek nebyl o horním zákonu, nýbrž o postoji radnice. Kdybyste četla můj článek pozorně, vyčetla byste, že informace o možnosti vytěžení zásob písku na odepsaném ložisku již nepodléhá nutnosti povolení báňkým úřadem ani nutnosti provést EIA, vyplynulo z diskuze na mimořádném zasedání zastupitelstva. Navíc v tomtéž duchu psal starosta města Přenosil i v Městských listech, jak jste zajisté četla. O tom, že by při odpisu zásob nebyla nutná EIA hovořil pravidelný návštěvník všech zasedání. I když jsem poslouchal vše velice pozorně, nezaznamenal jsem, že byste jeho tvrzení uvedla na pravou míru tak, jak jste nyní v e-mailu učinila mně. Takže číst pozorně a hlavně, pochopit text by to chtělo.

A další záležitost, v článku jsem zcela jasně uvedl, že žádostí o odpis zásob výhradního ložiska U Jatek nikdy radu města nepověřilo zastupitelstvo na veřejném zasedání. Navíc, nikdy se o tom ani nejednalo, takže zaštiťování se zastupitelstvem při žádosti o odpis báňský úřad vedením města, bylo opravdu nepravdivé. Uvedla jste, že o odpis zásob výhradního ložiska požádali starostu města občané. To je možné, ale naprosto neúčinné, neboť dle zákona o obcích může pověřit radu a vedení města opět jen a pouze zastupitelstvo na veřejném zasedání a nikoliv občané. Dle zákona na žádost občanů, ale ani na petice, město vůbec nemusí brát ohled. Navíc jsem o této skutečnosti ani nevěděl.

Občanské sdružení vyvíjí ohromné úsilí pro zabránění otevření další pískovny a má za to můj vděk i obdiiv, nicméně není naprosto na místě Vaši práci a úsilí přeceňovat a nadřazovat je pravomocím zastupitelstva. Vaše žádost se totiž městu velice hodila, mohlo za ni skrýt a nesplnit usnesení zastupitelstva, což také učinilo.

A na závěr. Pokud je nesouhlasné stanovisko zasláno na oficiální mailovou adresu jakéhokoliv média, má toto médium právo ji i s vlastním komentářem zveřejnit bez souhlasu pisatele. Navíc již nelze na komentář k nesouhlasnému stanovisku čtenáře dále jakkoliv reagovat. Usnesení tiskového zákona.

Přeji opravdu krásné dny a věřte, jsem na Vaší straně, ale zároveň nehodlám strpět jakékoliv osočování z nepravdivých informací.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.