Město očima nezávislého člověka

Realitka AAA Blesk končí

05.02.2014 10:15

Realitní kancelář, která získala od města vysokou provizi za prodej lesa v Houštce od soukromého majitele, uzavřela dne 30. 4. 2012 s městem nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v radničním domě čp. 34 na Masarykově náměstí v Brandýse.

Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné pro rok 2013 bylo stanoveno na výši 75.689 Kč včetně DPH. Zároveň realitka uzavřela s městem dne 10. 12. 2012 nájemní smlouvu na pronájem části pozemku v dvorním traktu domu, jako parkovací místo pro osobní vozidlo. Roční nájemné činilo 3.000 Kč.

Dne 19. 3. 2012 zároveň realitka uzavřela s městem další nájemní smlouvu, tentokrát na pronájem vývěsní plochy nacházející se na pozemku ppč. 2550 ve Staré Boleslavi za účelem reklamy a inzerce. Nájemné za tuto plochu bylo pro rok 2013 stanoveno ve výši 9.999 Kč.

Dne 8. 1. 2014 podal jednatel společnosti Jaroslav Aleš na odbor majetku města žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 28. 2. 2014 z pronájmu nebytových prostor v domě čp. 34 na brandýském náměstí. Dne 17. 1. 2014 též jednatel společnosti AAA Blesk s.r.o. požádal odbor majetku města o ukončení předmětu nájmu, tedy parkoviště v dvorním traktu zmiňovaného domu dohodou, taktéž k datu 28. 2. 2014.

A dále, dne 17. 1. 2014 jednatel společnosti Aleš ukončil dohodou ke dni 28. 2. 2014 i pronájem reklamní plochy ve Starém Boleslavi. To znamená, že dnem 28. 2. 2014 tato společnost ukončí na území města veškerou svou činnost.

Rada města na navrhovanou dohodu přistoupila a zároveň rozhodla, že na všechny zmiňované nebytové prostory, parkovací místo i reklamní plochu zveřejní záměr na pronájem. Zdali se někdo v současné době, která vůbec podnikání nepřeje pro rapidně klesající koupěschopnost obyvatel, projeví o prostory zájem, se teprve uvidí během času. Osobně se ale domnívám, že s pronájmem uvedených prostor bude mít radnice zřejmě velké problémy.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.