Město očima nezávislého člověka

Redakční dodatek k otevřenému dopisu

10.10.2012 19:37

Jan Marek se otevřeným dopisem domáhá u starosty města Ondřeje Přenosila okamžité zveřejňování záznamů z jednání rady města. Jednání rady města je ze zákona č. 128/2000 Sb. neveřejné. Ovšem zápisy z jejího jednání již veřejné jsou. Jedná se tudíž o to, aby byly zveřejňovány včas.

S otevřeným dopisem Jana Marka souhlasím. Jenom ho doplním. Při zápisech z jednání rady města na městských webových stránkách se vedení města dopouští nezákonného jednání. O co jde je předmětem mého dodatku.

Podle platných zákonů jsou veškeré listiny samosprávy listinami veřejnými. Dle sdělení legislativce Oldřicha Kužílka jsou veřejnými listinami i veškeré obchodní smlouvy uzavírané mezi obcemi a městy i se soukromými firmami. Zkrátka vše, co se hradí z veřejných peněz, a jiné ani naše město nemá, má občan právo a město povinnost tyto smlouvy zveřejňovat.

V každém zápisu z jednání rady města nalézáme odkaz na přílohy, které jsou sice nedílnou součástí zápisu, ale jsou neveřejné. A tady se právě město, přesněji jeho vedení, dopouští nezákonnosti, tím, že tyto přílohy před občany tají. Podle současných zákonů město musí zveřejnit naprosto vše, s jedinou výjimkou, a tou je začernění rodného čísla, pokud je ve smlouvě nebo v jejím dodatku uvedené, neboť rodné číslo spadá do zákona na ochranu osobních dat.

V žádném případě do tohoto zákona nespadá, a to ani do Obchodního zákoníku a jeho ustanovení o obchodním tajemství, například cena za provedenou práci. Měly by být tudíž zveřejňovány i ony zmiňované dodatky a prakticky celé smlouvy při zadávání veřejných zakázek.

To, že město není ochotno ani zveřejnit občanům své tolik utajované seznamy firem při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, je notoricky známo. Podle informací Oldřich Kužílka jsou však i tyto informace veřejné. „Prakticky všechno, co si smlouvá město, a to i se soukromou firmou, není neveřejné, neboť zakázky jsou hrazeny z veřejných prostředků,“ tvrdí legislativec Kužílek.

U nás se tají i takové maličkosti, jakými jsou přílohy k zápisu z jednání rady města. Je z toho zcela zřetelně vidět snaha současného vedení města, poskytovat svým občanů informací co nejméně.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.