Město očima nezávislého člověka

Ředitelé škol dostali odměnu

12.07.2013 15:46

Místostarostka Nováková předložila radě města návrh na přiznání odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem. Peníze na tyto odměny nejdou z městského rozpočtu, nýbrž z prostředků státu, které město dostává prostřednictvím kraje.

Nováková zároveň uvedla podmínky, které musejí ředitelé splňovat, aby jim rada města odměnu mohla přiznat. Tato odměna je nad rámcem platů, které ředitelé dostávají podle daných tabulek. O tom, že by podobné odměny dostávali i učitelé a řadoví pracovníci školských zařízení, například školních jídelen, družin či mateřských školek zřízených městem, se zápis nezmiňoval, a tak asi žádné odměny za první pololetí roku 2013 nedostali.

Zápis se ani slovem nezmínil o které ředitele se jedná, i když jejich seznam byl nedílnou, nicméně neveřejnou, součástí zápisu z jednání rady města. O nechuti rady města zveřejnit i to, co nejde z peněz města, se všeobecně ví už dlouho, a tak se nemůžeme divit, že nebyla zveřejněna ani výše odměny vybraných ředitelů.

Na rozdíl od utajovaných seznamů ředitelů škol a školských zařízení i výše jejich odměn, u ředitelky Knihovny Eduarda Petišky, která je městská, byla výše odměny sice zveřejněna, uvádělo se, že se jedná o odměnu ve výši jednoho měsíčního platu, ale o tom, kolik tento měsíční plat z prostředků města činí, nebylo uvedeno opět vůbec nic. A přitom se i na platu ředitelky městské knihovny podílejí občané města svými daněmi.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.