Město očima nezávislého člověka

Ředitelka MDDM byla potvrzena ve funkci bez výběrového řízení

05.04.2013 12:37

Odbor školství navrhl potvrzení ředitelce Městského domu dětí a mládeže Kláru Jurčíkovou pokračovat ve funkci na dalších šest let bez výběrového řízení.

Důvodem nevypsání výběrového řízení byla skutečnost, že do konce  ledna Česká školní inspekce nenavrhla v termínu stanoveném legislativou vyhlášení konkurzu na tuto funkci.

Město je zřizovatelem jedenácti škol a školských zařízení, z toho u sedmi ředitelů končil výkon práce k 31.7.2012 dle novely školského zákona, protože byli ve funkci déle než šest let.

Rada města proto potvrdila již dříve jejich pokračování na dalších šest let.

Na ředitele školní jídelny však proběhl v roce 2012 konkurz a její pokračování ve funkci je již na zmiňovaných šest let. Dvěma ředitelům končí výkon práce k 31.7.2013 a jednomu z ředitelů k 31.7.2014.

Proč se nyní již nemusejí vypisovat na funkce ředitelů školských zařízení? Dnem 1.1.2012 totiž nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se měnil bývalý zákon vyžadující  konkurzy. A právě v tomto novém zákonu se uvádí, že vzniklo pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou, a to na šest let.

Po uplynutí  této doby bude prodloužení pracovního poměru ve funkci ředitele automaticky na dalších šest let. Pokud zřizovatel nevyhlásí ve stanoveném termínu konkurz. Letos je legislativou stanoven termín na vyhlašování konkurzů na ředitele školských zařízení stanoven na datum 30. dubna.

Podle nového zákona již zřizovatel nebude ředitelům školských zařízení vydávat jmenovací dekrety, protože zákon již nevyžaduje, aby proběhlo další jmenování, je však doporučeno, aby zřizovatel vydal řediteli potvrzení o tom, že byly splněny všechny podmínky automatického prodloužení funkčního období.

Nový zákon též změnil ustanovení předešlého zákona, takže nyní ředitelé školských zařízení mohou ve funkci pokračovat i po dovršení 65 let. Dle zákonodárců byla povinnost po pětašedesáti letech funkci opustit diskriminační kvůli věku, a proto bylo toto ustanovení zrušeno.

Tento nový zákon tudíž znamená, že ve funkcích ředitelů škol a dalších školských zařízení mohou být lidé až do vysokého věku, pokud nepadne ze strany zřizovatele nebo České školní inspekce návrh na jeho odvolání a vypsání konkurzu.

Domnívám se, že tento zákon dobrý není, nikoliv pro zajištěné šestileté funkční období ředitelů, ale proto, že mnozí ředitelé se budou snažit držet se svých funkcí jako klíště, především z ekonomického hlediska. Budou tak zabírat vedoucí místo mladším, průbojnějším a činorodějším učitelům, kteří by tuto funkci mohli zastávat lépe.

Bohužel většina zákonů, přijímaných touto vládní koalicí, jsou zmetky. Vzpomeňme jenom na tolik diskutovanou Skartu. A tento zákon se od dalších zmetků ničím neliší.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.