Město očima nezávislého člověka

Ředitelka školní jídelny se vzdala funkce

05.09.2014 11:32

Jak se dalo očekávat, po šetření PČR při defraudacích peněz školní jídelny ředitelkou jídelny, která se k činu i přiznala, došlo k písemnému oznámení ředitelky školní jídelny ve Staré Boleslavi Dany Menclové, že se vzdává své funkce. Dopisem se rada města zabýval dne 27. 8. 2014. Ředitelka uvedla, že se funkce vzdává ke dni 31. 8. 2014.

Rada města uvedla, že ředitelka má uzavřenu smlouvu na dobu určitou, a to od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2018. Ředitelka v dopise uvedla, že se funkce sice vzdává ke konci srpna, ale že pracovní poměr ukončí dohodou k 15. 9. 2014, aby bylo možné předat školní jídelnu protokolárně pověřené osobě.

Vzdáním se funkce však pracovní poměr nekončí, uvedla rada města. Rozvázání pracovního poměru patří mezi pracovně právní úkony, které vůči své osobě (jako zaměstnanci školy) vykonává ředitel školy (jako zaměstnavatel). Tyto úkony, tedy rozvázání pracovní smlouvy dohodou, nemůže vykonávat zřizovatel, tedy město. Zápis neuvádí, zdali si rozvázání pracovní smlouvy napsala sama sobě ředitelka školní jídelny, neboť jídelna má právní subjektivitu, nebo zdali výpověď z pracovního poměru podepsala ředitelka ZŠ ve Staré Boleslavi. Je však zřejmé, že datem 15. 9. pracovní poměr bývalé ředitelky jídelny skončí a není se čemu divit.

Aby byl zajištěn chod jídelny, pověřila rada města řízením této jídelny bývalou ředitelku školní jídelny ve Staré Boleslavi, Kateřinu Krchovou, která byla poslední dva roky již ve starobním důchodu, jak sama uvedla, a tudíž s krádežemi peněz neměla naprosto nic společného. Kateřina Krchová povede školní jídelnu do řádného jmenování nové ředitelky, nebo ředitele, na základě výsledků konkursního řízení, které rada města také ihned vypsala.

Bývalá ředitelka musela připravit a realizovat předávací protokol, právě vzhledem k trestnému činu defraudace, zároveň musela připravit a realizovat k datu 1. 9. 2014 mimořádnou inventuru majetku města, který má jídelna od města vypůjčený. Při celém předání včetně uvedených úkonů jídelny byla přítomna i komise jmenovaná radou města ve složení: PhDr. Veselá, Ing Fišerová a Ing. Kovanda.

Konkursní řízení předpokládá nástup nové ředitelky od 1. 1. 2015.

Podle dostupných informací se zlodějna v městském zařízení stala poprvé od roku 89, alespoň o podobném činu nemám informace a lze jen doufat, ale i předpokládat, že nový ředitel či ředitelka, která by měla nastoupit po vítězství v konkursu od začátku příštího roku, bude svou funkci vykonávat odpovědněji, nežli tomu bylo u ředitelky odstupující.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.