Město očima nezávislého člověka

Reklamy jsou umisťovány načerno

06.06.2013 11:47

Všechny oficiální městské reklamní plochy byly pronajaty firmě Zera Group, která městu za jejich pronájem platila poměrně vysoké částky. V dobách prosperity neměla firma s hrazením pronájmu problém, neboť podnikatelé a firmy jejich služeb hojně využívali, i když cena za reklamu byla poměrně vysoká.

Se sníženou koupěschopností obyvatel se však podnikatelům i v našem městě rapidně snížily příjmy, protože lidé omezili nákupy na co nejmenší možnou míru, a proto začali razantně šetřit, aby vůbec přežili. Zcela logicky omezili reklamu a firma Zera Group byla poté nucena vypovědět městu smlouvu o pronájmu městských reklamních ploch.

Tím se staly tyto plochy fakticky bezprizorními, nikdo nekontroloval kdo a kam si umístí reklamu, nikdo nikomu za nic neplatil, a tak se stávalo zcela běžně, že byly reklamy umisťovány i tam, kde být nikdy neměly.

Proto rada města uložila, na svém minulém zasedání, místostarostovi Nekvasilovi připravit návrh opatření, které bude regulovat rozmístění reklam a reklamních nápisů na území města se zvláštním zřetelem na městské památkové zóny.

Dále rada města uložila místostarostovi Nekvasilovi zajistit odstranění všech nelegálně umístěných reklam na území města a tuto informaci zveřejnit v Městských listech.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.