Město očima nezávislého člověka

Rekonstrukce kočárovny – fakta

22.07.2013 11:26

Při posledním veřejném zasedání zastupitelstva města jsem se vedení města ptal, konkrétně jsem směřoval svůj dotaz na starostu, zda by nebylo lepší, kvůli finančním nákladům, zbourat obvodové zdi kočárovny u brandýského zámku a z původního kamenného materiálu postavit budovu znovu.

K mému dotazu mne vedla osobní návštěva objektu a konzultace s vedoucím stavby, který mne celou stavbou provedl a podrobně vysvětlil veškerá úskalí stávající budovy. Stav budovy je velice špatný. Krovy, pravděpodobně původní, jsou provalené, od dřevomorky totálně zničené, takže nelze s jejich obnovou počítat a musí být postavený nový krov z nového dřeva.

Obvodové zdi jsou ve všech rozích popraskané, nebyly stavebně propojené a ve všech rozích zejí velmi široké praskliny. Boční zeď kočárovny, zásluhou svahu spadajícímu do současné restaurační zahrádky pizzerie Felicitas, ujíždí, sesouvá se, prasklina v nespojeném zdivu dosahuje u čelní zdi deseti až dvanácti centimetrů.

Nyní jsem elektronicky obdržel odpověď na můj dotaz na zastupitelstvu. Na žádost starosty Přenosila mi ji zaslal pracovník odboru územního rozvoje a památkové péče Milan Mareš.

Mimo jiné, píše: „Je nutné v zájmu bezpečnosti a stability stávající zeď ( jedná se o boční zeď u zahrádky Felicity) rozebrat, vykopat a založit v dostatečné hloubce nový betonový základ a zeď vyzdít za souhlasu památkářů z cihelných bloků. Jen tak dosáhneme bezpečného řešení a zamezíme budoucím problémům. Celý objekt bude jak v podlaze, tak ve věncích staticky zajištěn a sepnut ocelovými pásy, aby nehrozil posun směrem k hradnímu příkopu. Informace o stavu a probíhajících činnostech na obnově kočárovny bude podána radě města dne 23.7.2013.“

Z tohoto mailu vyplývá, že památkáři povolili výstavbu nové, pevnější, boční zdi, ale i nadále trvají na zachování ostatních obvodových zdí v původním stavu, pouze se stavebními bezpečnostními prvky. A právě toto řešení označil stavbyvedoucí za nejdražší alternativu, která s největší pravděpodobností povede k citelnému prodražení obnovy zámecké kočárovny. Uvidíme, na jakou částku se konečný účet za obnovu objektu vyšplhá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.