Město očima nezávislého člověka

Rekonstrukce kočárovny spolkne další peníze

06.05.2013 11:41

Rada města se usnesla, že pověří starostu Ondřeje Přenosila k podpisu dvou smluv o dílo týkajících se rekonstrukce bývalých a nevzhledných garáží Na Plantáži.

Se společností SUNCAD s.r.o. z Prahy 6 bude podepsána Smlouva o dílo na provádění autorského dozoru investora stavby na akci Nástavba a stavební úprava – obnova zámecké kočárovny. Cena za tento autorský dozor investora byla stanovena na částku 41.140 Kč včetně 21 % DPH.

Současně se rada města usnesla, že uloží starostovi Přenosilovi podepsat i další Smlouvu o dílo na tutéž akci, a to se společností Z-projekt spol. s.r.o., tentokrát na technický dozor investora na zmiňovanou akci, Tato společnost si za technický dozor přijde na 114.000 Kč bez DPH, neboť není plátcem této daně.

Cena vychází z plánované doby trvání stavby přibližně šest měsíců. Obě smlouvy by měl starosta města podepsat nejpozději do data 22.5.2013.

Rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny se tak městu o obě částky navýší. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.