Město očima nezávislého člověka

Rekonstrukce topných kanálů se začala rozjíždět

13.03.2014 11:31

Zatím se sice nejedná o samotné práce, ale pouze o nezbytné administrativní úkony, které samotnému provedení rekonstrukce zákonitě musejí předcházet.

Jak je známo, město si nakonec ponechalo ve svém vlastnictví teplovodní kanály vytápění sídliště U Nádraží. Původně totiž padaly návrhy, aby je město prodalo provozovateli kotelny za pouhou korunu, čímž by město ovšem ztratilo jakoukoliv možnost ovlivňovat pro své obyvatele cenu tepla.

Topné kanály však vyžadují, a to nezbytně a urychleně, kompletní rekonstrukci, na což město peníze v rozpočtu nemá. Sdružilo proto úvěr s úvěrem na ČOV, získalo jej a mohlo rozjet úkony vedoucí k realizaci záměru.

Rada města schválila dne 5. 2. 2014 podpis příkazní smlouvy se společností Ingeniring Krkonoše a.s. k úkonům nezbytným pro výběr zhotovitele zakázky a uložila jí zahájit proces vedoucí k vyhlášení výběrového řízení. OÚRPP nyní předložil radě města návrh na schválení zadávacích podmínek pro uchazeče o tuto zakázku, ale tyto zadávací podmínky veřejné nejsou, takže občané města nemají možnost veřejné kontroly, ale tak to chodí ve všech městech. Rada města tyto zadávací podmínky schválila a lze tudíž očekávat, že společnost co nevidět vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavby – rekonstrukce topných kanálů.

Teď však půjde o jedinou záležitost. Úvěr bude město platit po dlouhou řadu let. Již při pracovním jednání zastupitelů vznesl Stanislav Huml dotaz, jak je smluvně zajištěno, aby si obyvatelé zprivatizovaných domů na sídlišti U Nádraží nepořídili, kvůli finančním úsporám, vlastní plynovou kotelnu. Byl uklidněn, že to bude smluvně zajištěno. Ptal jsem se, zdali budou tyto smlouvy s občany na dlouhodobé dálkové vytápění zastupitelům předloženy ještě před tím, nežli se bude na veřejném zasedání o úvěru hlasovat. Bylo mi slíbeno, že ano. Nedostal jsem ani já, ani ostatní zastupitelé nic.

Nakonec jsem pro úvěr a rekonstrukci topných kanálů ruku zvedl, být totiž i tyto kanály v soukromých rukách, mohla by se cena za teplo dostat do astronomických výšin a nikdo by do ní neměl právo mluvit. Ale strach z toho, že si obyvatelé jednotlivých domů spočítají, že bude pro ně výhodnější pořídit si vlastní kotelnu, a peníze, obrovské peníze vložené do rekonstrukce topných kanálů by tak doslova vyletěly do vzduchu. A toho se p

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.