Město očima nezávislého člověka

Rekonstrukce tří ulic se blíží

30.10.2013 11:21

Rada města, na návrh OÚRPP, schválila zadávací podmínky a odůvodněnost účelnosti veřejné zakázky a zároveň zahájení zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova“ v Brandýse.

Část výstavby bude probíhat od křižovatky s ulicí Kralupská – Nádražní – Kaštanová až po napojení na novou komunikaci s ulicí Brázdimskou. V rámci stavby bude postavena nová komunikace, která vytvoří nové spojení mezi ulicemi Kralupskou a Brázdimskou. Součástí stavby bude postaveno nové veřejné osvětlení včetně nasvícených přechodů pro chodce a dešťová kanalizace v nové ulici, jejíž celková délka bude 1.037 m.

V Riegrově ulici a v části ulice Palachova bude provedena celková rekonstrukce komunikace a v Riegrově ulici bude vybudován celý nový uliční prostor včetně chodníků, zelených ploch, sadových úprav a nového veřejného osvětlení. Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodu  a kanalizace a přeložka sdělovacích kabelů, na niž však bude muset být vypracován specifický projekt.

V části ulice Palachova, v úseku mezi Riegrovou a Královickou, bude nová komunikace včetně veškerých inženýrských sítí. Uspořádání uličních prostorů se měnit nebude. Celková délka úprav v Riegrově ulici je 492 m.

Jak na rekonstrukci stávajících ulic, tak i na výstavbu nové spojovací komunikace byla schválena dotace ve výši 20 milionů korun. Město však do akce bude muset vložit částku ještě vyšší, takže rekonstrukce tří ulic bude znamenat pořádnou díru do rozpočtu, nicméně je potřeba v rekonstrukci ulic ve městě pokračovat.

Nyní budou obeslány firmy ze seznamu rady, aby posílaly své cenové nabídky, rada města též již jmenovala hodnotící komisi včetně náhradníků a  budeme čekat, zda se podaří práce rozběhnout ještě v letošním roce nebo zda, kvůli počasí, se začne na ulicích pracovat až na jaře.

Pro obyvatele ulic a okolí, ale i pro ty, kteří budou chtít jezdit na poštu nebo do mateřské školky budou práce znamenat omezení a problémy. Vyhnout se jim nedá, ale OÚRPP ujišťoval, že práce naplánuje tak, aby omezení obyvatel bylo v co nejmenší míře.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.