Město očima nezávislého člověka

Rekonstrukce ulic Výletní a Tyršova se zahalila do mlhy

30.10.2014 10:25

Podle původního projektu se mělo nyní pomalu začít s kroky vedoucími ke kompletní rekonstrukci ulic Výletní a Tyršova. Staré a stále ještě funkční vedení města přitom podepsalo bianco šek na dotaci kraje. Znamenalo to, že vedení města podepsalo smlouvy na dotaci a přitom nevědělo, zdali ji vůbec dostane a především, v jaké výši. Tento fakt byl uveden v jednom ze zápisů z jednání rady města.

Nyní to však vypadá, že zřejmě dotační peníze jen tak nebudou a plánovaná rekonstrukce obou ulic se nebude realizovat. Jednalo se, a to jen pro připomenutí, o rekonstrukci na popud kraje, který chtěl opravit spojovací komunikace mezi dvěma krajskými komunikacemi, tedy mezi komunikací II. třídy z Kostelce nad Labem a komunikací totožné kategorie vedoucí z Prahy do Brandýsa.

Další informací o pozdržení plánované, odsouhlasené a dotací opatřené ulice, je ulice Pražská. Podle původního harmonogramu se na této ulici mělo s pracemi započít již v letošním roce, nyní se však rekonstrukce této páteřní ulice ve městě přesunula až na rok 2015.

Dalším příkladem, jak se navyšuje původně vysoutěžená cena, je v případě výstavby mateřské školky na Vrábí. Zde se cena navýší cca o pět milionů korun za daleko rozsáhlejší a důkladnější záchranný archeologický výzkum, nežli bylo plánováno. Přitom se všeobecně ví, že oblast Vrábí byla osídlena již v pravěku, osídlení tam pokračovalo nepřetržitě do dnešních dnů a mělo být zřejmé, že archeologický výzkum v této oblasti bude rozsáhlejší a také mnohem dražší. Zároveň se o dobu probíhajícího archeologického zákonného záchranného výzkumu prodlouží doba výstavby školky.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.