Město očima nezávislého člověka

Rekonstrukce ulic Výletní a Tyršovy se zřejmě odloží

05.01.2015 10:29

Naprosto stejný případ, jako s projektem Spolkového domu v Brandýse nad Labem, se projednával na jednání rady města koncem loňského roku. Bývalá rada města opět podepsala smlouvu o poskytnutí dotace, přesně dne 30. 10. 2014, tudíž těsně před koncem svého funkčního období.

Ani v tomto případě nebylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, které, jak známo, trvá dosti dlouho, zato však již bylo vyplaceno z městských peněz dost peněz na administrativu. Současná rada města se i v tomto případě usnesla, že se pokusí vypovědět smlouvu o poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy z důvodu možnosti nedodržení časových termínů, které jsou ve smlouvě uvedeny.

Navíc, i tato smlouva byla uzavřena bez finančního krytí, což znamená, že do současné doby se neví, zdali město na akci finanční prostředky vůbec obdrží. Vedení města by se zuto informaci mělo dozvědět až v průběhu ledna nebo února letošního roku. I kdyby měly prostředky do města dorazit, i tak by hrozilo, že se nestihnou smluvně dané termíny na dokončení rekonstrukce obou ulic. A to již byl ROP, na žádost bývalé rady města, prodloužen termín dokončení obou ulic do června 2015, což je i po prodloužení nesplnitelný termín.

Rada města se sice domnívá, že na tuto akci, tedy rekonstrukci ulic Výletní a Tyršova, by město zřejmě dotace získalo, je totiž šestým náhradníkem, přičemž pět předešlých žadatelů požaduje dotaci ve výši cca 56 milionů korun. Navíc, dle uvedených harmonogramů prací, by se rekonstrukce těchto dvou ulic setkala současně s prováděnou rekonstrukcí ulice Pražská, což by mělo za následek totální dopravní kolaps v brandýské části města.

Z těchto uvedených důvodů se rada města rozhodla, že projekt odloží a zároveň uložila starostovi města Pickovi, aby se pokusil projednat možnost odložení čerpání dotačních prostředků na pozdější dobu, přinejmenším do doby dokončení rekonstrukce ulice Pražská.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.