Město očima nezávislého člověka

Restaurace Záložna je k pronájmu

29.10.2013 12:20

Rada města vzala dne 28.8.2013 na vědomí výpověď z nájemního poměru na nebytové prostory o celkové výměře 294 m2 v čp. 36 v Brandýse. Jedná se o restauraci Záložna. V pronájmu ji měla společnost J.K. Profit s.r.o. v níž byl jednatelem Radek Kundrát.

Dle podané výpovědi z nájemního poměru vyplývalo, že výpověď byla podána dne 31.8.2013 s tím, že od dne 1.9.2013 počne běžet tříměsíční výpovědní lhůta. Nájemní poměr tak skončí dnem 30.11.2013.

Rada města dne 2.10.2013 odsouhlasila záměr převzetí a předání prostor restaurace Záložny a zároveň se usnesla, že zveřejní záměr na pronájem Záložny tak, aby do data 30.11.2013 byl již vybrán nový nájemce. Rada města oznámila záměr pronájmu nebytových prostor bez vybavení pro provoz restaurace, které je na provozování restaurační činnosti nezbytné.

To by mělo znamenat, že vybavení restaurace je ve vlastnictví bývalého nájemce, jelikož se o této záležitosti zápis nezmiňuje. Nový nájemce by buď musel toto zařízení od minulého nájemce odkoupit nebo restauraci vybavit vlastním zařízením, aby mohl provoz restaurace zabezpečit, neboť podmínka pronájmu byla radou města podmíněna zachováním restauračního provozu v těchto nebytových prostorech.

Jen připomínám, protože tato skutečnost svého času velice občany zaujala, že původní nájemce, který Záložnu provozoval po několik desetiletí, po skončení nájemní smlouvy na dobu určitou, podal radě města cenovou nabídku na další pronájem. Nájemní smlouvu však nakonec město podepsalo právě s JK Profit Radka Kundráta, která nabídla cenu jen o pár korun vyšší.

Tehdy vládl městu předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř, který z pozice šéfa místní ODS nepřímo řídil i starostu ze stejné strany. Velice zajímavý však byl fakt, že právě Radek Kundrát v té době zastával funkci v kontrolním výboru Středočeské ODS a pokladníka místní ODS ve městě. Tradovalo se tehdy, že znal výši ceny, kterou tehdy původní nájemce městu nabídl, přihodil pár korun a Záložnu získal.

V té době měl od města pronajatu řadu objektů včetně rekreačního areálu na Proboštských jezerech a jako benefit za zprostředkování prodeje pozemků městu od nemocnice za

38 milionů korun městu získal i lukrativní dům na náměstí, byť jako majitelka je snad dosud uváděna matka Kundrátova společníka Jiříka, žena nedávno zesnulého hokejového internacionála. Tehdy jsem se o veškeré transakce Kundráta velice zajímal a zjistil jsem od svědků, že jediným člověkem, který z domu na náměstí (býval tam obchod elektro, ale nikoliv známější Zemanova elektra), nájemné vybíral, byl právě Radek Kundrát. Po pádu Petra Tluchoře Kundrát vliv na město ztratil a nyní pouští i Záložnu.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.