Město očima nezávislého člověka

Restaurace Záložna – nového nájemce zatím neznáme

04.12.2013 11:32

Rada města dne 28. 8. 2013 vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor restaurace Záložna od společnosti JK Profit s.r.o. s tím, že od 1. 9. 2013 začne běžet tříměsíční výpovědní lhůta, jak bylo uvedeno ve smlouvě. Nájemní poměr tak skončil dnem 30. 11. 2013.

Rada města na svém zasedání dne 2. 10. 2013 odsouhlasila záměr převzetí těchto nebytových prostor patřících do majetku města a zároveň zveřejnila záměr na další pronájem restaurace s podmínkou, že zde bude zachován restaurační provoz. Záměr byl zveřejněn tak, aby do dne 30. 11. byl vybrán nový nájemce. V uvedeném termínu vyvěšeného na úřední desce města, tedy do dne 18. 11. 2013 byly radě města doručeny tři nabídky.

Posléze byla jmenována hodnotící komise ve složení: D. Procházka, M. Emr a J. Dašek, která měla nabídky posoudit a doporučit radě města vítěze. Rada města hodnocení komise posuzovala na zasedání dne 27. 11., ale z tohoto jednání ještě zápis není k dispozici, takže kdo od počátku prosince bude provozovat Záložnu zatím ještě nevíme.

Co je však zarážející, že ani zápis z předešlého zasedání rady města neuvádí ani jediné jméno zájemce, ale ani kolik městu jednotliví zájemci o restauraci nabídli. Jakmile budou výsledky, a doufám i nabízené ceny známy, budou zveřejněny.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.