Město očima nezávislého člověka

Revokace usnesení týkající se České spořitelny

26.01.2015 10:43

Město dne 18. 3 1993 uzavřelo nájemní smlouvu s Českou spořitelnou a.s. V průběhu času byly oběma smluvními stranami podepsány dodatky k této nájemní smlouvě. Jednalo se celkem o šest dodatků. Jedná se o nájemní smlouvu na prostory v domě čp.36 v Olbrachtově ulici o výměře 345,22 m2. Dle této smlouvy a následných dodatků je nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Nájemné na rok 2014 bylo stanoveno ve výši 327.669 Kč za rok.

Po vzájemném jednání, tedy vedením města a vedením ČS, bylo nájemné zvýšeno o 500 tisíc korun, z toho však 250 tisíc korun jako podpora grantového programu města. Dne 13. 10. 2014 podala ČS na odbor majetku města žádost o podnájem části uvedeného prostoru pro dceřiné společnosti ČS a.s. ve Finanční skupině ČS, která součástí skupiny Erste Group, za účelem rozšiřování služeb.

Rada města proto dne 26. 11. 2014 projednala tuto žádost a rozhodla o uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě s ČS, ve kterém udělila souhlas s podnájmem. Dne 8. 1. 2015 zástupce ČS Petr Kolařík podal na odbor majetku města sdělení, že vzhledem k probíhajícím jednáním mezi městem a ČS ohledně úprav výše nájemného, bude uzavřena nová nájemní smlouva na pronájem uvedených prostor v domě čp. 36, a proto je uzavření Dodatku č. 7 bezpředmětné a žádal o jeho zrušení. Z tohoto důvodu rada města celý bod č. 19 zápisu č. 3, týkající se uzavření Dodatku č. 7 v celém rozsahu revokovala, čímž byl tento dodatek zrušen.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.