Město očima nezávislého člověka

Roční pojistné radničních aut bude stát bezmála milion

07.04.2014 09:40

Rada města dne 12. 3. 2014 rozhodla o uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidel ve vlastnictví města s Českou pojišťovnou, která nabídla cenu 4.761.120 Kč. Za tuto celkovou cenu budou vozidla města pojištěna na období 1. 4. 2014 až 31. 3. 2019. Roční pojištění aut města bude tudíž stát 953.424 Kč. Bude spláceno ve čtyřech splátkách za rok, prakticky se bude pojistné hradit každé čtvrtletí.

Podle dřívějších zápisů z jednání rady města vyplynulo, že nabídka ČP byla pro město nejvýhodnější, a proto ji hodnotící komise doporučila. Bohužel jsme se nikde nedozvěděli, v jakém rozsahu budou městská vozidla pojištěna, zkrátka se to nikde neuveřejnilo, asi občanům města není nic do toho, co ze svých daní platí. Zároveň občané nevědí, kolik přesně vozidel město vlastní a využívá, tato informace též nikde nezazněla, stejně jako seznam jmen členů vedení města a městských úředníků, kteří mají právo městská vozidla používat. Veřejnosti asi musí stačit fakt, že platí.

Podobné informace by měly být každému velice lehce přístupné na oficiálních stránkách města, ale zatím to vypadá tak, že jsem tam nikde tyto informace nenašel. Ani to, zdali úředníci, za peníze daňových poplatníků, smějí městská vozidla používat i o nepracovnícjh dnech, tedy soukromě. A přesto jsem některá tato auta o víkendech jezdit viděl.

Toto vše by mělo být veřejnosti sdělováno automaticky, přehledně a velice snadno dohledatelně. Až budou vytvořeny nové stránky města, budu zvědav, zdali se v této oblasti změní k lepšímu. V opačném případě si bude muset veřejnost na opravdu otevřenou a sdílnou radnici počkat až do voleb.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.