Město očima nezávislého člověka

Rok 2014 v komunální politice? Očekávám masakr!

01.01.2014 16:44

Výsledky posledních komunálních voleb korespondovaly s tehdejším výsledkem voleb parlamentních s jediným, čistě komunálním, fenoménem, a tím bylo zvolení tří zastupitelů za SNK, tedy nezávislých. Ostatní zastupitelé byli členy zaběhlých a parlamentních stran.

Volební výsledky jsou jednou věcí, vyjednání koalice pak záležitostí druhou, zato složitější. Připomeňme si, jak to tehdy bylo. Po dlouhých a složitých jednáních, končících v mnoha případech až po půlnoci, se konečně vyrýsovala eventuální koalice. Měla ji tvořit tehdy vítězná ODS, ČSSD a dva nezávislí zastupitelé zvolení na kandidátce VV. Křehká, jedenáctičlenná koalice dávala naději, že při čestném, rovném a otevřeném předjednávání různic, by mohla vydržet celé volební období.

Zásah jednoho z rádoby politologů, o co byl mladší, o to byl v komunálu nezkušenější, však celé jednání, pouhou půlhodinu po dojednání, zhatil. Chtěl totiž víc, než byla ODS ochotná poskytnout. A tak narychlo vznikla koalice jiná. Tehdy jsem jí dával maximálně rok trvání. Nevydržela ani onen jeden rok a již následujícího léta se rozpadla za velkého zemětřesení u placených funkcí. Vznikla městská koalice přesně korespondující s koalicí vládní, s jedinou výjimkou, kolaborantskou stranu LIDEM v té městské nahradili dva odpadlíci ze svých původních stran. A tato koalice trvá dodnes a bude trvat až do voleb. Sešly se v ní totiž jednak strana s tuhou stranickou disciplínou – ODS a strana vzniknuvší jen za jediným účelem, a tím byla moc a vláda – TOP 09. Funkci užitečných mouřenínů, samozřejmě výměnou za osobní prospěch, a ne malý, plnili oba jmenovaní odpadlíci. A tak se stává to, čeho jsme byli svědky v minulém parlamentu, opozice je nemilosrdně válcována převahou dvanácti hlasů, a to i při opozičních návrzích, které jsou velmi rozumné. Inu, politika funguje.

Ve stejném duchu naší komunální politiky se ponese i tento rok. Koalice si prosadí vše, co si umane, opozice bude bez šancí. Kamenem rozhodnutí budou komunální volby, s největší pravděpodobností, opět koncem listopadu. A tady očekávám masakr. Nikoliv v doslovném smyslu slova, ale v množství kandidátů, kteří dostanou od voličů mandáty.

Počítejme a zaspekulujme si, uvidíme, nakolik se má spekulace naplní. Domnívám se, že dvojnásobný vítěz voleb – ODS, svou pozici ztratí. Očekávám, že obdrží tři mandáty, pokud by získala i čtvrtý, byl by to velký úspěch. Vítězem voleb, k mé velké lítosti, se zřejmě stane TOP 09, a to i přes to, že v jejich řadách současných zastupitelů, jsou tři političtí turisté a převlékači kabátů. Jediná zastupitelka nikdy předtím za nic jiného nekandidovala. Připomeňme si je. Na rozdíl od ODS, kde turisté, aspoň v zastupitelstvu, až na jednu výjimku (mají šest zastupitelů), nejsou, v TOP 09 byla místostarostka Nováková v minulosti již zvolena, a to za SNK – ED, tedy partaj tehdejšího starosty Procházky, která v té době byla v největším fóru. Nejsem si však jist, zdali se již předtím Nováková nepokoušela do politiky proniknout i za KDU – ČSL vzhledem k jejímu katolicismu. Další místostarosta Nekvasil byl dlouholetým členem KSČ, a tento fakt je velice dobře znám. Zastupitel Písačka prošel nejprve KDU – ČSL, po jeho zániku ve městě, byl zvolen za SNK –ED, byl místostarostou a v roce 2010 využil boomu Topky a byl za ní zvolen. Bohužel se domnívám, že tato strana bude vítězem voleb v letošním roce. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní. A přísahám, že budu veřejnost pravdivě a objektivně informovat o každém jednání příslušníků této strany, konečně i o všech ostatních partajích.

Třetí nejsilnější stranou byla ČSSD. Byla, jenomže si prošla katarzí. Po nepřekonatelných názorových rozporech se část strany odtrhla a založila si vlastní organizaci II. Vůdčí osobností byl zpočátku iniciátor odtržení, místostarosta Javůrek, aby později otěže této organizace převzal Veselý, což nakonec vedlo k tomu, že Javůrek ze strany vystoupil. V současné době se vedou jednání o opětovném spojení obou městských organizací.

V obou organizacích je řada velice ambiciózních jednotlivců, kteří budou usilovat o přední místa na kandidátce. A protože jsem přesvědčen, alespoň tomu současný přístup vedení nasvědčuje, že se na misku vah nebudou klást zájmy kandidátů na prosazování zájmů občanů a plnění programu včetně dosavadního působení v zastupitelstvu, ale podnikatelské a osobní zájmy, přední místa kandidátky obsadí lidé, kterým půjde v první řadě o naplnění svých osobních ambicí, nežli nezištnou službu obci, předpokládám, že úspěchem by byly nakonec mandáty tři. Každý další mandát by byl nečekaným úspěchem.

Další z opozičních stran ve volbách budou nezávislí. Ti budou mít v čele velice silnou osobnost, Ivanu Čiernou – Peterovou, která, vzato čistě statisticky, je spolu se mnou, nejčastěji diskutující zastupitelkou, která podávala celou řadu návrhů usnesení. Spolu s ní, domnívám se, se do zastupitelstva dostane i Tomáš Benda. Každý další mandát by byl opět nečekaným úspěchem.

O KSČM se domnívám, že bude mít opět dva zastupitele, i když nejsem přesvědčen, že to budou stejné zastupitelky, jako tomu je nyní, neboť často hlasují s koalicí, v několika případech dokonce navrhly usnesení jdoucí proti zájmům občanů města.

A nyní se dostávám k onomu zmiňovanému masakru. Předpokládám, že letošních komunálních voleb se zúčastní celá řada dalších subjektů, sdružení a hnutí. Za prvé, jsem přesvědčen, že se voleb zúčastní i Bohumil Javůrek, a to v čele nějakého hnutí, neboť má ve městě silnou podporu. Dále jsem stoprocentně přesvědčen, že se do zastupitelstva opět dostane Daniel Procházka, a to opět na kandidátce nějakého sdružení či hnutí, stejně jako radní Josef Dašek.

Navíc jsem zcela jistě přesvědčen, že se voleb zúčastní i další sdružení a hnutí, ze kterých by se do zastupitelstva mohli někteří kandidáti dostat. Počítám, že těchto hnutí bude nakonec kolem šesti až sedmi, neboť nesmíme zapomínat ani na občanská hnutí, ať už boleslavská nebo i brandýská. Nepředpokládám však, že by tato hnutí získala nějaký mnohačetný mandát, spíše se bude jednat, jako například u strany zelených, u které předpokládám, že opět uspěje současný zastupitel Kváča, pouze o jedince.

To bude znamenat jediné. Strašlivě těžká povolební vyjednávání o složení aspoň trochu soudržné koalice. A vzhledem k různorodosti zájmů jednotlivých uskupení, nelze s jistotou konstatovat, že by tyto koalice vydržely po celé volební období. Takže bude zřejmě veselo.

A nakonec si dovolím svůj soukromý názor. Jako již po několik volebních období, nebudu volit celou kandidátku jakékoliv strany nebo hnutí, ale vyberu napříč celým spektrem jedenadvacet lidí, o kterých se budu domnívat, že by mohli být v zastupitelstvu těmi nejplatnějšími. A mohu již nyní slíbit, že v rámci toho, že znám město a mnoho lidí dokonale, nebudu kroužkovat ty, o kterých vím, že se na kandidátky nacpali pouze pro naplnění osobních ambicí. A zároveň budu vybírat starousedlíky, neboť pouze lokální patrioti mají v sobě zakódovaný vztah ke svému městu.

Ale to je pouze můj osobní názor.

Přeji všem lidem, aby byl rok 2014 v každém ohledu lepší, nežli rok předešlý a byl bych neskonale šťastný, kdyby se mé přání alespoň zčásti vyplnilo.

Vladimír Kapal  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.