Město očima nezávislého člověka

Rozdělily se peníze na památkové zóny

30.04.2013 12:51

Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města ke schválení návrh pracovní skupiny pro regeneraci městských památkových zón na rozdělení finančních podílů z kvót ministerstva kultury, které byly městu přiděleny pro rok 2013.

Radě města bylo doručeno celkem šest žádostí o příspěvek jak státu, tak i města na opravu historických objektů. Jak jsem již dříve uvedl, jednalo se o dva žadatele z řad soukromých subjektů a čtyři žádosti přišly z katolické církve.

Ministerstvo kultury poskytlo městu 400 tisíc korun na brandýskou a 200 tisíc korun na staroboleslavskou část města. Pracovní komise posoudila potřeby a důležitost oprav a navrhla rozdělit finanční prostředky dle přiložené, ovšem opět v zápisu nezveřejněné tabulky.

Ke čtyřem stům tisíc korun od státu se komise rozhodla přidělit z rozpočtu města do brandýské části města dalších 200 tisíc korun a ke dvěma stům tisícům korun od státu na staroboleslavskou část města dalších 200 tisíc korun z městského rozpočtu. Jelikož opravy jsou tak rozsáhlé, že poskytnutá dotace na jejich pokrytí nebude stačit, budou muset vlastníci historických objektů, kteří o příspěvek požádali a byly odsouhlaseny, uhradit zbývající část nákladů ze svých vlastních prostředků.

Rada města návrh OÚRPP odsouhlasila a uložila vedoucímu odboru Havlíčkovi předložit podklady k přiděleným dotacím i městským penězům potřebným na opravy vybraných objektů na příští zasedání zastupitelstva města, které je musí odhlasovat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.