Město očima nezávislého člověka

ROZHODOVÁNÍ !

14.09.2014 18:24

Jasnou odpovědí na otázku – co je pro zastupitele občan města – je asi: můj spoluobčan pro kterého jsem se zavázal pracovat dle svých schopností. A to vždy čestně.

 

Město je v podstatě složitý organizmus s různými problémy, se kterými občan není mnohdy ani obeznámen. Ale ani zastupitel  nemůže znát všechna doporučení nebo přání občanů. Proto je dle mého názoru nutná vzájemná symbióza a komunikace. Zastupitel by neměl opomíjet občana jako svého partnera.

 

Pro připomínku, jaké je zastupitelstvo. Sestává z 21 zastupitelů. Rada města je složena ze 7 členů zastupitelstva. Tedy, při hlasování zastupitelstva, rozhodne většina, 11 zastupitelů (minimum). V případě hlasování rady rozhodnou svou většinou 4 zastupitelé. To znamená, že 4 zastupitelé mohou závazně rozhodnout, i nevratně, o budoucnosti města. To vyžaduje zodpovědnost a čestnost!

 

Podívejme se zpětně na zvažování priorit a zájmů.

Před tímto volebním obdobím bylo rozhodnuto zakoupit dům na brandýském náměstí, zvaném dle svého čísla jako devadesát osmička.  V podstatě ruinu. Pan starosta na pozvánku k prohlídce tohoto objektu-ruiny pro jistotu připsal: na vlastní nebezpečí. Zastupitelé hlasovali o této koupi týden před skončením svého volebního mandátu! Můj návrh, aby o tom rozhodovalo až příští zastupitelstvo, neprošel. Na otázku, proč asi, si musí každý odpovědět sám. Majitel se zbavil neprodejné ruiny a město si nyní má sehnat desítky milionů na uvedení této ruiny do uživatelného stavu. Nyní zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení objektu v Houštce. Tam, kde měl stavební úřad nutit majitele, aby objekt udržoval v řádném stavu, došlo ve skutečnosti k jeho zničení. Opět majitel ruiny odchází spokojeně se svými miliony za její prodej a město bude muset shánět další desítky milionů na záchranu.

Doufám, že původní majitelé těchto ruin zaslali děkovný dopis tomu, kdo na zastupitelstvu navrhl a zajistil jejich odkoupení.

 

Říká se, že vše souvisí se vším. Město vytvořilo svým (ÚP) územním plánem podmínky pro mnohamilionové zisky  developerů    Nevím, občané, zda jste požadovali jako nutnost či vhodnost, aby se počet občanů zvýšil. Aby se zvýšila doprava, problém s parkováním, množstvím odpadů aj.

Jak jsem se dočetl v těchto BN  na zastupitelstvu bude dne 18. 9. 2014 jednáno o další etapě ÚP. Údajně došly od občanů desítky připomínek a stížností. Údajně nebyly zastupitelům předloženy a ti to na zasedání mají ÚP odsouhlasit. Jsem přesvědčen, že tak důležitý dokument,  který určuje  vývoj města na další desítky let, měl být opakovaně, veřejně, projednáván  se všemi připomínkami. A rozhodovat by mělo až příští zastupitelstvo. Odpovězme si. Je nutno odsouhlasit tento ÚP  již tento měsíc? Proč?  Zajímavé, zase několik dnů před skončením svého mandátu!

Zvýšený počet obyvatel přináší mimo jiné i zvýšený požadavek na školská zařízení. V boleslavské části města je již více jak 13 let prezentována potřeba rozšíření školy. Myslela, ta téměř opakující se většina, při hlasování o ÚP a koupi ruin, na developery a majitele ruin nebo na své spoluobčany, rodiče a děti? Na to, pro koho shánět mnoho desítek miliónů.  Čemu, dát prioritu?? Respektuji, že každý z nás má jinou prioritu. Někdo rád vidí spokojené děti, někdo děkovný dopis od prodejce ruiny a někdo je lhostejný.

Malá poznámka – některé společenské akce se dají dělat  i  v tělocvičně (částečně k tomu projektované), jak činili i naši (spokojení) rodiče. A schůzky společenských organizací do počtu cca 32 účastníků se mohou konat ve třídě školy!

Občanům přeji zastupitele, kteří je vyslechnou, budou respektovat, že jsou ve funkci pro občany, jejich většinu.

Je třeba opustit lhostejnost a každý se musíme snažit o město, kde se bude většině spokojeně žít. Vytváříme jej i pro příští generace!

F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.