Město očima nezávislého člověka

Rozhovor s poslancem Stanislavem Humlem nejen o soudu s Bártou

16.04.2012 17:47

Se Standou Humlem se znám řadu let a vím, že nikdy neříká nic jiného, nežli si myslí. Už jako policejní velitel si v rozhovorech nebral servítek a nedělá to ani dnes, coby poslanec Sněmovny Parlamentu České republiky. Spolu působíme v zastupitelstvu a na mnoho záležitostí máme stejný úhel pohledu.

Dnešní rozhovor se týká kauzy, která hýbala médii a ve které, jako svědek, Stanislav Huml vystupoval.

Co říkáš tomu, že jeden soud odsoudil obě strany, nezdá se ti to podivné?

Nezdá, je to vcelku běžný postup.

Jací lidé, podle tebe, jsou Bárta, Škárka, Kočí a vůbec lidé ve VV?

Jsou to individuality, které mají problém mluvit pravdu

Zdá se ti soudní usnesení, kterým soudce zakázal výkon funkce poslance voleného veřejností a dokonce zakázal na 10 let možnost kandidovat, za ústavní?

S tímto rozhodnutím soudu nemám vůbec žádný problém.

Nezdá se ti, že tímto výnosem soudu se stalo to, že o kandidatuře na volené funkce bude rozhodovat soud a nikoliv veřejnost ve volbách?

Pokud někdo spáchá trestný čin v souvislosti s mandátem, nemá ve Sněmovně nebo v zastupitelstvu co dělat.

Domníváš se, že je u nás stále platná Ústava a že soudce Šott si nehrál na Boha?

Ne, rozhodnutí je velmi podrobně a precizně odůvodněno, profesionálně rozhodnuté, byť pravda utrpěla. Spravedlnost je opravdu slepá a rozhoduje jen na základě důkazů. Nevěřím, že v kauze šlo o půjčky, soudce jen využil potrestat Bártu s využitím jeho obhajoby. Ve vztahu ke Škárkovi je rozsudek příliš tvrdý.

Vydrží, podle tebe, vůbec VV jako strana do konce volebního období?

Ano, vydrží. Ekonomické zájmy všech hlavních hráčů zvítězí.

Nedomníváš se, stejně jako já, že soudem s Bártou a Škárkou se jenom hrálo pro lidi divadélko, aby se zapomnělo na mnohem větší kauzy, Drobil, ProMoPro Lesy ČR a další?

Proč dřívější kauzy, jako Drobil či ProMoPro a další předběhl Bárta nechápu, ale pokud hodnotit průběh jedné kauzy s ohledem na průtahy v druhé kauze, to odmítám.

Vláda a koalice je lidmi nenáviděna, domníváš se, že stále sílící protesty lidí přimějí Nečase k pádu vlády?

To by musel být opravdu plný Václavák.

Tolik otázky a odpovědi Stanislava Humla.

Na rozdíl od něho se však domnívám, a nejvýznamnější ústavní právníci mi to svými názory potvrdili, že soud nemá právo zakázat zvolenému poslanci funkci vykonávat. Podle Ústavy zaniká poslanecký mandát pouze úmrtím poslance nebo vzdáním se mandátu. Koneckonců všechna taxativa již proběhla v tisku, takže nemá smysl je opakovat.

Pokud Škárkovi odvolací soud nepodmíněný trest potvrdí, stane se s největší pravděpodobností, že bude prvním poslancem sněmovny státu v Evropě, který bude dostávat poslanecké náhrady do vězení. Domnívám se totiž, že žádný soud nemá právo měnit v zastupitelské demokracii mandát zvolený v demokratických volbách. Jiná záležitost ovšem je morální profil takového poslance, který by šel i do vězení a mandát si ponechal, aniž by se dobrovolně nevzdal. U Škárky jsem přesvědčen, že právě on by si mandát ponechal i ve vězení.

Nicméně se domnívám, že odvolací soud u Škárky nepodmíněný trest změní také na podmíněný, jako tomu bylo u Bárty a oba odsouzení poslanci budou až do konce volebního období vesele využívat peněz za mandát, třeba z peněz, které Kalousek a Drábek ušetřili na důchodcích a postižených. O morálce obou protagonistů kauzy, stejně jako o Kristýně Kočí nemám vůbec pochyb. Tito lidé vůbec neměli ve vysoké politice být. Morálka je pro ně naprosto neznámý pojem.

Stanislav Huml má pravdu, tato squadra podvodníků, korupčníků, tunelářů a mafiánů, která nám od roku 2010 vládne, se bude svých koryt držet zuby nehty až do konce volebního období.

Snad budeme mít v roce 2014 při volbách šťastnější ruku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.