Město očima nezávislého člověka

Rozpočet města byl schválen

26.03.2013 16:52

Rozpočet města musí být vyrovnaný. Platí to všeobecně u všech obcí a měst. Při jeho sestavování se proto různé částky přesouvají z kapitoly do kapitoly tak, aby tomu tak bylo.

Zároveň se občan, který chce do rozpočtu města nahlédnout na internetu nebo na úřední desce, kde musí být rozpočet prezentován minimálně patnáct dní před jeho schvalováním, bez doprovodných komentářů vyznat nemůže. Zároveň však zákon nepřikazuje městu komentáře zveřejňovat. V rozpočtu se však obtížně orientují i zastupitelé, což při veřejném zasedání vyplynulo z diskuze zastupitelů.

Příklad. Město přistoupilo před dvěma lety ke svazu měst sdružených pod názvem Zdravé město. Postupně se povinné poplatky zvyšovaly z původních vstupních pěti tisíc, takže vloni šlo do tohoto svazku již pětatřicet tisíc a letos sto tisíc. Ale v kolonce rozpočtu Zdravé město byla nula. Tento příspěvek, po vysvětlení, se objevil v kolonce ekologická výchova, ale tam již byla částka 155 tisíc. A stejně tomu bylo i s úhradami za mobily a internet na radnici. V rozpočtu i zde byla nula a částka byla včleněna do celkové částky v kapitole vnitřní správa města. Takže se nikdo přesně nedozví, kolik město za mobilní telefony a za internet opravdu zaplatí.

Rozpočet města na letošní rok je stanoven ve výši 407 909 000 Kč. V rozsáhlé diskuzi o rozpočtu města padlo z řad opozice několik pozměňovacích návrhů. Stanislav Huml navrhl stáhnout celý bod rozpočtu z pořadu jednání, neboť nebyly zveřejněny i přílohy rozpočtu. Odpověď z vedení města zněla, že přílohy nemusí být zveřejňovány, protože se neschvalují, a tak byli pro stažení rozpočtu pouze tři zastupitelé.

V tomto duchu se nesl i návrh nazvaný průhledná radnice zastupitelky Ivany

Čierné – Peterové. Navrhovala, aby byly na městských stránkách zveřejňovány všechny smlouvy včetně dodatků a cen na veřejné městské zakázky a občan si je mohl bez potíží prohlédnout. Pro tento návrh hlasovala kompletní opozice, tedy devět zastupitelů, proti nebyl nikdo, zato celá koalice 12 členů se hlasování zdržela. Koaliční zastupitelé, v jejichž volebních programech tento bod byl též obsažen, nemají ani tolik odvahy, aby hlasovali proti návrhu. Bod přijat nebyl.

V rozpočtu se objevila i částka 400 000 Kč na dotaci památkově chráněných objektů, jejichž majitelé požádali o městskou dotaci. Z několika žádostí byly pouze dvě soukromých osob, ostatní žádosti podala církev. Navrhl jsem proto, aby tato částka byla v rozpočtu přeřazena do rezervy zastupitelstva, aby o přidělování peněz nemohla rozhodnout sama rada. Domnívám se, že po schválení církevních restitucí, by město církev z peněz daňových poplatníků podporovat nemělo, má jich dost. Pro můj návrh však hlasovalo jen pět zastupitelů, tedy ani celá opozice, proti bylo sedm koaličníků a osm zastupitelů se zdrželo. Návrh přijat nebyl.

Z diskuze vyplynulo, že v rozpočtu je až příliš přesunů a nejasností, na což opozice poukazovala. Při hlasování o celkovém rozpočtu zvedlo ruku pro přijetí rozpočtu čtrnáct zastupitelů, mimo dvanácti koaličníků, pro rozpočet zvedli ruku i dva zastupitelé hlásící se k opozici, konkrétně Bohumil Javůrek ( dříve ČSSD, nyní nezařazený) a Ida Elsnerová (KSČM).

Stejné pochybnosti byly i o nově uzákoněném Rozpočtovém opatření, a to ze stejných důvodů jako u rozpočtu města. A i toto hlasování dopadlo na chlup stejně, i se dvěma hlasy opozice.

Rozpočet města tudíž byl schválen, a to i s tím, že prakticky o všech volných penězích, tedy těch z rozpočtu města, které nejsou povinnými mandatorními výdaji, ve výši třicet a půl milionu korun určených na investice města, třeba na opravy ulic, bude rozhodovat opět pouze rada města, tedy pouhých sedm radních.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.