Město očima nezávislého člověka

Rozpočet města byl schválen

25.03.2014 12:17

Podle očekávání byl rozpočet města, ke kterému měla opozice velké výhrady, koalicí schválen, a to i za přispění některých zastupitelů, kteří v koalici nejsou, nejsou ale ani vyloženou opozicí.

Námitky opozice se týkaly především ne zcela jasné představy o výši příjmů. Tak například byl do příjmů zařazen prodej nemovitostí a budov ve výši třicet pět milionů korun, ale blíže tento bod nebyl specifikován. Na dotazy odpovědělo vedení města, že se bude jednat o prodeje městských bytů a budov, ve kterých se tyto byty nacházejí, ale to je nesmysl, neboť při privatizaci bytů se prodává budova, tedy činžák i s nimi, takže se nemohlo jednat o další příjem.

Další, a velké, nesrovnalosti v rozpočtu, bylo jich více, ale nemá smysl je podrobně popisovat, protože to by potom byl tento článek nepřiměřeně dlouhý, se týkaly rozpočtu správce bytového a nebytového fondu města, společnosti Tommi Holding. Například se ve výdajové části objevila částka 400 tisíc korun na opravu zídky ve dvoře jednoho ze starých domů města, nebo na vymalování společných prostor domu čp. 34 se uváděla částka 100 tisíc korun.

Další nesrovnalost, na kterou poukazovala opozice, se týkala nákladů na zimní údržbu. Protože v letošní zimě sníh nepadal, ušetřily se dle rozpočtu dva miliony korun a částka se přesunula do čištění komunikací. Jenomže za loňský rok bylo v rozpočtu uvedeno, že tato částka byla ve výši 3,5 milionu korun, ta letošní zněla na 3,7 milionů korun a úspora se objevila až v konečném součtu, ale ani tam se nejednalo o avizovanou úsporu dvou milionů korun, ale o částku daleko nižší.

Nakonec byl rozpočet schválen a podle něho bude město v letošním roce hospodařit vyrovnaně, ostatně tak to je v zákonu, a to s částkou 458.486.000 Kč.

 Otázkou zůstává, zdali je až březnové schvalování rozpočtu opravdu tím nejlepším řešením. Od počátku roku až do počátku dubna, kdy nabyde nově schválený rozpočet platnosti, město hospodaří v rozpočtovém provizoriu, což znamená, že rada města vždy v tom kterém měsíci schválí přesuny výdajů a teprve posléze, na veřejném zasedání zastupitelstva, si je nechá zastupiteli posvětit hlasováním. Znamená to, že si po tři měsíce dělá s rozpočtem města, co chce. Peníze již jsou vynaložené, a tak zastupitelům nic jiného, nežli jejich vydání schválit ex post.

Pokud by byl rozpočet města připravován dříve, tak jako tomu je u rozpočtu státního, tedy od září do listopadu toho kterého roku, schvalovací proces by proběhl v průběhu prosince a od nového roku by město ihned pracovalo se svěřenými finančními prostředky podle schváleného rozpočtu a nemuselo by nastolit proces provizoria. Ale to by poté rada města nemohla rozhodovat o penězích sama, a o to možná jde.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.