Město očima nezávislého člověka

Rozpočtová opatření na listopad

09.12.2013 14:11

Každý měsíc dochází k přesunům finančních prostředků v rámci rozpočtu města mezi jednotlivými kapitolami. Tato opatření jsou nutná, neboť schválený rozpočet, obvykle se tak děje až v březnu, po tom, co je znám tok financí, do té doby je v platnosti rozpočtové provizorium, nemůže počítat se všemi eventualitami, které se v oblasti financování města během roku mohou vyskytnout a také se vyskytují. Nicméně mnohdy se v těchto rozpočtových opatřeních objeví i záležitosti, nad kterými mnohdy zůstává rozum stát.

Projděme si tedy rozpočtová opatření na listopad trochu podrobněji.

1/ Až v listopadu došla na město dotace od Středočeského kraje na činnost lesního hospodářství města.

Bývá neblahým zvykem, že krajské dotace se ve městech objevují až koncem roku, tedy v době, kdy už kraj ví, že na ně vůbec má prostředky. Do té doby vlastně město kraj úvěruje.

2/ V listopadu došlo i k přesunu prostředků do odboru IT. Jedná se o uhrazení nákladů za instalaci mobilního programu terminálu s čárovým kódem, kterým se radnici zjednodušuje inventarizace majetku. Tento program se napojil celoradničního systému IS Vera.

3/ Další peníze spolklo budování cyklostezky na Ostrůvku. V listopadu se jednalo o rekonstrukci chodníku, pokračování výstavby samotné cyklostezky a ostatních ploch na Ostrůvku.

4/ Došlo též k přesunu prostředků v rámci kapitoly ORJ 46 na OÚRPP, a to na dofinancování opravy západního křídla zámku.

V tomto bodu mi není známo, zdali bylo přesunutí dalších prostředků uvedeno v přehledu investic do zámku, které mi zaslal místostarosta Nekvasil, či nikoliv. A mám ještě jednu, velice důležitou připomínku k tématu zámek. Uvedl jsem již, kolik stál městskou kasu zámek za toto volební období v oblasti přímých investic. Neuvedl jsem však, a ani jsem se na to neptal, což zřejmě byla chyba, na financování samotného provozu zámku. Domnívám se však, že to též nebude nijak malá a bezvýznamná suma. Možná, že se ještě na náklady provozu zámku zeptám.

5/ Převod finančních prostředků v rámci ORJ 47 na OÚRPP na dofinancování nákladů spojených s parkovacím systémem ve městě.

Jde o to, že zavedením parkovacích automatů se město zároveň upsalo k pravidelným měsíčním poplatkům za jejich pronájem, neboť parkovací automaty nejsou v majetku města, má je pouze pronajaté a pronájem vlastně činí příjem firmy, majitele automatů. Zároveň si parkování ve městě vyžaduje i další náklady. A o ty zde zřejmě jde. Zároveň si musíme uvědomit, že město má z placeného parkování pouze takový příjem, kolik peněz naházejí do automatů řidiči. Čím více jich na placených parkovištích parkuje a platí, tím vyšší příjem města a naopak.

6/ Přesun prostředků z ORJ 45 na OÚRPP na dofinancování opravy oplocení dětského hřiště.

Nevím sice, neboť to uvedeno nebylo, o které dětské hřiště se jedná, ani o kolik peněz se jedná, ale jedno vím naprosto jistě, oplocení u dětských hřišť je nesmírně potřebné, pokud by hřiště oplocena nebyla, vandalové by je ve velmi krátké době naprosto zničili. Takže prostředky byly využity účelně.

7/ Posledním bodem rozpočtového opatření na listopad je dotace Středočeského kraje na provoz dobrovolných hasičů ve městě. Doufám, neboť materiály z rady město o tom opět vůbec nehovoří, že se jedná o dotaci určenou dobrovolným hasičům v obou částech města. Oba SDH ve městě mají mou úctu a obdiv. Jejich práce a nasazení si velice vážím, obzvlášť v dnešní době, neboť dobrovolní hasiči svou práci dělají zcela zdarma, a to se dnes už příliš nevidí. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.